Mct Rộ hoa...

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 1: Mct Lá Trung Dáng Siêu:
-Cây cực già và đẹp,Chi cành chuẩn+Tán mịn
-Hoành 45cm,Cao 50cm,Đế đẹp...

***CÂY 2: Mct Lá Trung Dáng Tự Nhiên Cổ Thụ:
-Cây lùn lực,Cực già+Thân nhiều nu.
-Hoành 50cm,Cao 50cm,Đế đẹp...( CÒN TIẾP )

 

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 3: Mct Lá Trung"Siêu Mẩu Chân Dài":
-Cây TP cực già và đẹp,Cốt chi to,Chi cành chuẩn,Tán mịn
-Hoành 45cm,Cao 90cm,Đế đẹp,Hàng thi đấu...

( CÂY ĐÃ BÁN )


***CÂY 4: Mct Lá Trung Lùn Lực VIP:
-Cây lùn lực cực già và đẹp,Cốt chi to,Chi cành chuẩn+tán mịn
-Hoành 55cm,Cao 50cm,Đế đẹp,Hàng thi đấu...

( CÂY ĐÃ BÁN )

***CÂY 5: Mct Lá trung Khủng"Song Thụ":
-Cây TP cực già và đẹp,Thân nhiều nu,Cốt chi to,Chi cành chuẩn+Tán mịn
-Hoành 75cm,Cao 95cm,Đế đẹp,Hàng thi đấu...

 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 6; Mct Lá Trung"Phước Lộc Thọ"
-Cây cực già,Cốt chi to+Tán mịn
-Hoành 70cm,Cao 65cm,Đế đẹp
***CÂY 7: Mct Lá Lớn VIP:
-Cây TP cực già và đẹp,Thân đầy nu,Cốt chi to,Chi cành chuẩn+Tán mịn
-Hoành 80cm,Cao 85cm,Đế đẹp,Hàng thi đấu...
( CÂY 7 ĐÃ BÁN )
 
Last edited:
Top