MCT nu da đen hàng hiệu.

kha can tho

Thành viên tích cực
Lh:0975.19.39.99 CÂY ĐÃ BÁN NHA AE
Hoành 60 nu da đen hàng hiệu. Cây đã lấy chi cành đúng và chuần, đã nuôi được 2 năm. Bây giớ kiếm 1 phôi như thế này cũng là khó rồi nha AE.Cám ơn ae đã xem tin.
 
Top