MCT Lá Trung-Hàng Đẹp Và Chuẩn

tamcantho

Thành viên tích cực
***CẤY 1: MCT Lá Trung Lùn Lực VIP:
-Cây lùn lực cực già và đẹp,Cốt chi to+Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 40cm,Cao 35cm,Đế đẹp cả 2 mặt

***CÂY 2; MCT Lá Trung Chuẩn Bonsai;
-Cây dáng siêu cành rơi nhìn rất đẹp và duyên dáng,Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 42cm,Cao 50cm,đế đẹp
( CÂY ĐÃ BÁN )


( CÒN TIẾP )
 

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 3: MCT Lá Trung Lắc Cành Rơi:
-Cây già và đẹp,Thân lắc duyên dáng,Điểm thêm 1 cành rơi nhìn rất ấn tượng
-Hoành 30cm,Cao 45cm,Đế đẹp
( CÂY ĐÃ BÁN )

CÂY 4: MCT Lá Trung Dáng Trực Siêu:
-Cây già và lùn lực,Thân lắc nhẹ,Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 36cm,Cao 40cm,Đế đẹp
 

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 5: MCT Lá Trung Dáng Siêu Cành Rơi:
-Cây cực già và đẹp,Cốt chi to+Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 30cm,Cao 40cm,Đế đẹp...
( CẠY 5 ĐÃ BÁN )


***CÂY 6: MCT Lá Trung Dáng Trực Lắc:
-Cây cực già và đẹp,Thân lắc 2 đoạn,Chi cành chuẩn bonsai
-Hoành 25cm,Cao 40cm,Đế đẹp
 
Last edited:

tamcantho

Thành viên tích cực
***CÂY 7: MCT Lá Trung Để Bàn:
-Cây lùn lực,Cốt chi to+Chi cành chuẩn Bonsai
-Hoành 25cm,Cao 30cm,Đế đẹp


***CÂY 8: MCT Lá Trung" Chân Dài":
-Cây phom cao lắc duyên dáng,Tuy nhỏ nhưng rất già và đẹp
-Hoành 20cm,Cao 50cm,Đế đẹp 
Top