MCT lá tứ đuôi chồn vip

Phu Hai

Thành viên Mua Bán
Cây già chi chuẩn ấm tàng,cây đã thuần chậu và phát triển rất xung ,hoành khoảng 30cm cao 45cm

http://i1364.photobucket.com/albums/r736/phuhai909/WP_20151015_14_59_37_Pro_zpso5wlk9m6.jpg[/IMG
[IMG]http://i1364.photobucket.com/albums/r736/phuhai909/WP_20151015_15_00_26_Pro_zps8dn6ste5.jpgACE nào thích thì ALO mình nhé ,Dương Thanh Hải ,ĐT;0945860379
NH Agribank -Cai Lậy -TG ,TK;6907205017160 ,Thanks ACE vào xem
Đông bạn thì lắm phiền
Nhiều tiền thì lắm bạc
 
Top