MCT lá lớn thiên nhiên đã fix giá

nuôi cạy đã tương đối.cay hoành 30cm.cực già không còn cái thẹo nào hết.
đế đẹp

fixx giá update 1trieu2 chua shipliên hệ 0933292114
 
Top