MCt lá lớn thành phẩm, già

bigbabol

Moderator
Cây MCT nằm chậu trên 10 năm, kích thước so sánh với chai nước khoáng
Gia ban gap 50 triệu dong, gia co the thay doi
Mặt trước:

Mặt sau:Mặt tráiMặt phải:Chi 1:Cành lả:

 
Top