Mai Chiếu thủy vừa chỉnh, xin được mọi người giúp đỡ.

nqduy

Thành viên
Cây Mai Chiếu Thủy (MCT) có chiều cao 1,3m, hoành thân khá lớn 85 cm, thân cây có nhiều khía cạnh đẹp, Bộ đế trải đều vững chắc. Tàn bay có hoành 50 cm dài khoảng 80 cm,... rất đẹp! Vừa định hướng như thế này mong mọi xem và góp ý thêm:

Mạt 1:


Mặt 2:


3 mặt của đế rất đều:
Tàn bay cách gốc 1,1m
 

chem cay

Thành viên mới
Trả lời: Mai Chiếu thủy vừa chỉnh, xin được mọi người giúp đỡ.

Theo mình cắt ngắn ngọn xuống tí nữa, trồng hơi ngả về tay bay làm dáng lão mai chiếu thuỷ được không bạn?, thiển ý của mình, cây mai chiếu thuỷ đẹp quá
 
Top