Một số tác phẩm tại triễn lãm tại huyện Thoại Sơn - An Giang!

ptaagu

Thành viên
Một vài hình ảnh chung tại khu vực triễn lãm:

Một số hình ảnh tác phẩm trưng bày và dự thi :

==================================
 

ptaagu

Thành viên
Trả lời: Một số tác phẩm tại triễn lãm tại huyện Thoại Sơn - An Giang!
==================================
 

ptaagu

Thành viên
Trả lời: Một số tác phẩm tại triễn lãm tại huyện Thoại Sơn - An Giang!

 

ptaagu

Thành viên
Trả lời: Một số tác phẩm tại triễn lãm tại huyện Thoại Sơn - An Giang!


==================================
Triễn lãm kết thúc vào ngày 18/4/2016.
 

caycanhphuongviet

Thành viên
Trả lời: Một số tác phẩm tại triễn lãm tại huyện Thoại Sơn - An Giang!

Nhiều tác phẩm đẹp quá,cảm ơn chia sẽ.
.
Cây này sao có cảm giác thiếu tự nhiên,lũa tựa như giả giả,giống như = nhựa.
 

phamsoncp

Thành viên
Trả lời: Một số tác phẩm tại triễn lãm tại huyện Thoại Sơn - An Giang!

Hàng mini xinh quá anh
 

phuongrau78

Thành viên
Trả lời: Một số tác phẩm tại triễn lãm tại huyện Thoại Sơn - An Giang!

đẹp đẹp đẹp........
 

bienhoa90

Thành viên
Trả lời: Một số tác phẩm tại triễn lãm tại huyện Thoại Sơn - An Giang!

mấy em mct đẹp quá
 
Top