một nghệ nhân nhỏ tuổi làm bài văn về hoa" đọc cấm cười"

tuantriphai

Thành viên
một nghệ nhân nhỏ tuổi làm bài văn về hoa" đọc cấm cười"

em chụp được trên mạng một bài văn tả về một loài hoa, các nghệ nhân xem nhé với một điều kiện "Cấm không được cười"
các bác đọc xong cho điểm luôn nhé

 

tieuboi

Thành viên
Trả lời: một nghệ nhân nhỏ tuổi làm bài văn về hoa" đọc cấm cười"

Bài văn Đỉnh của đỉnh, nghe mà thấy HS này có ý nghĩ cũng bẩn như hoa cứt lợn.
 

luyennguyen

Thành viên
Trả lời: một nghệ nhân nhỏ tuổi làm bài văn về hoa" đọc cấm cười"

không còn gì để bàn. học thức....thức học, đừng học ngủ nhé!
 

nguyenvanlam

Thành viên
Trả lời: một nghệ nhân nhỏ tuổi làm bài văn về hoa" đọc cấm cười"

Đây là kết quả thực của gần 15 năm nuôi dưỡng và 8 năm dạy dỗ! Bái phục! bái phục! Mà hậu nhân của ông Nguyễn Trãi biết trường này đặt tên tiên tổ của mình chắc.............không dám nhìn pà con với ông luôn.
 

thangkh

Thành viên
Trả lời: một nghệ nhân nhỏ tuổi làm bài văn về hoa" đọc cấm cười"

giáo viên đọc xong chắc cũng bóc khói
 

nguyen minh long

Thành viên tích cực
Trả lời: một nghệ nhân nhỏ tuổi làm bài văn về hoa" đọc cấm cười"

vây mà cũng hoc lớp 8A.... học học nữa ....học mãi....đúp lại hoc....văn này lớn lên tán gái giỏi đừng hỏi........
 
Top