Một bài thơ có 8 cách đọc

soncm

Thành viên tích cực
Có một bài thơ rất kỳ lạ, tựa đề là Cảnh xuân. Bài thơ đọc ngược, đọc xuôi, cắt đầu, cắt đuôi từng câu mà vẫn hay, vẫn mượt mà, sâu sắc. Không biết ai là tác giả? Bài thơ này do ông Hồng Sơn giới thiệu là do câu lạc bộ thơ trào phúng Hà Nội sưu tầm được, nay xin được chép lại nguyên văn để bạn đọc yêu thơ xa gần cùng tham khảo.

Cảnh xuân

Cách đọc thứ nhất là đọc xuôi, bình thường:

"Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xuân biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười".

Đến cách đọc thứ hai, là đọc ngược từ phải sang trái và từ dưới lên:

"Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta"

Cách đọc thứ ba, là đọc xuôi như cách đọc thứ nhất, nhưng mỗi câu thơ bỏ hai từ đầu:

"Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười"

Cách đọc thứ tư, là đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới đọc lên, mỗi câu thơ lại bỏ hai từ cuối:

"Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh xuân cảnh mến ta"

Cách đọc thứ năm là đọc ngược từ phải sang trái, mỗi câu bỏ ba từ đầu:

"Cười mỉm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh xuân"

Cách đọc thứ sáu, là đọc xuôi, mỗi câu bỏ 3 từ cuối:

"Ta mến cảnh xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương xuân
Qua lại khách chờ
Ngược xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai"

Cách đọc thứ bảy, là đọc xuôi, mỗi câu thơ bỏ bốn chữ đầu:

"Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mỉm cười"

* Còn cách đọc thứ tám, là đọc ngược từ dưới lên, mỗi câu lại bỏ bốn từ cuối:

Bóng thướt tha
Tiếng ngân nga
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta"Đào Minh Khoa - N.D.C. (sưu tầm và giới thiệu)
 

soncm

Thành viên tích cực
Đọc thấy cũng vui vui nên copy về mọi người cùng xem cho vui.
Cảm ơn AE đã ghé xem.
Lang thang trên Internet ... Và một bài thơ theo toán học.
Chỉ với một bài thơ thất ngôn bát cú 56 chữ, nhưng ông đã cho ra 1.728 cách đọc khác nhau.
Tương ứng với 1.728 cách đọc ấy là 1.728 bài thơ, chỉ thay đổi trật tự câu chữ chính mà ý nghĩa vẫn không thay đổi.
Điều đặc biệt, bài thơ ra đời nhờ các công thức Toán học.

Bài thơ kỷ lục có 1.728 cách đọc
"Kiều Nương Cửa Phật"


12345678
1. Ngần ngại đổ chuông chiều nguyện cầu
2. Sắc hương vàng nắng ngả rơi mau
3. Vần xoay gió bão đầy năm tháng
4. Lỗi nhịp Kiều đời trắng bể dâu
5. Nhân ái cảnh thiền sai ước thệ
6. Mộng tình Kim ấp ù còn đâu
7. Dần xa dõi bóng Từ oan khuất
8. Nhân nghĩa Phật tiên chốn nhiệm màu(Hoàng Minh)
 

soncm

Thành viên tích cực
Cười điểu em hả anh Sơn?
Hãy đợi đâý ta sẽ quay lại, thôi...ta thăng đây.
Haiz...! Sao anh dám cười điểu hả em trai, đã đọc bài vè Sam núi của em gồi.
đang chờ xem bài của em đấu với mấy cao thủ này sao đây? 8->:-*:p
 

hocchoimai

Thành viên
Thơ Đường khó viết động trời luôn
Tạo ý thành câu riết hóa cuồng
Lúc trắc khi bằng sai tứ phía
Tìm vần sắp cú trật luồn tuôn
Giữ luật và niêm sao khó khó
Trông tình với cảnh lại buồn buồn
Chẳng biết làm thế nào đây nhỉ
Thơ Đường khó viết động trời luôn.X_X
 

soncm

Thành viên tích cực
Thơ Đường khó viết động trời luôn
Tạo ý thành câu riết hóa cuồng
Lúc trắc khi bằng sai tứ phía
Tìm vần sắp cú trật luồn tuôn
Giữ luật và niêm sao khó khó
Trông tình với cảnh lại buồn buồn
Chẳng biết làm thế nào đây nhỉ
Thơ Đường khó viết động trời luôn.X_X
Cảm ơn anh vào xem và đã có ngẫu hứng.:bz
 

thienhai

Thành viên tích cực
hay thiệt, họ xài các từ như qua lại để khi đọc ngược thành lại qua
thơ đọc xuôi ngược là đủ hay lắm rồi, nhiều quá người ta không dám đọc:)
 
Top