Linh sam văn nhân - nhờ cao nhân tư vấn.

hale0276

Thành viên
Mới tuyển được em linh sam này của Thay80,.... tông cao, lắc lượn. Nhờ các cao thủ 3 miền tham gia "bình loạn", "demo" cho vui... chân thành cảm ơn.

.
 

tuangia1954

Thành viên
Mới tuyển được em linh sam này của Thay80,.... tông cao, lắc lượn. Nhờ các cao thủ 3 miền tham gia "bình loạn", "demo" cho vui... chân thành cảm ơn.

.
Mình là lính mói của D Đ, k phải cao thủ đâu. Có nhận xét nếu k phải bác chủ bỏ qua cho. Cây chọn thế văn nhân mà cành đỉnh bác cầm to và đi ngang quá, nếu ta cắt sát thân nuôi ngọn đinh lại sê cân đối, đẹp hơn chăng, chào bác.
==================================
Mình là lính mơi của D Đ, có nhận xét thế này nếu có gì k đúng bác chủ bỏ qua cho. Cây chọn thế văn nhân, mà cành đỉnh bác cầm to và đi ngang quá, néu cắt sát thân, nuôi ngọn nhỏ làm đinh thì cây sẽ đẹp hơn. Chào bac.
 
Top