Lang bang, không chủ đề ...

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Đây bản Mường Giang Mỗ, nhiều người cứ nghỉ bản lưa thưa nhưng thực ra lại rất quần tụ, chỉ có xung quanh rộng thôi.

 

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Cây dáng tự nhiên ven sông Hồng gần chùa Keo.Cây bên cầu ngói cổ, Miền Bắc cũng nhiều cầu ngói cổ nhé.


 

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Giang sinh an lành.
4 Vương cung thánh đường ở Vietnam.

Thánh Địa La Vang

Nhà Thờ Phú Nhai, Bùi Chu

Nhà Thờ Đức Bà

Nhà thờ Sở Kiện 

conran

Thành viên mới
Bác này nghiên cứu kỹ nhỉ .
Cứ nhìn kệ sách là thấy thèm rồi.
cảm ơn nhà bác với nhiều hình ảnh đẹp.
 
Top