Lan Giả hạc Hawaii mới (Honhono)

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Mời các bạn thưởng thức một số lan Lan Giả hạc Hawaii mới (Honhono).


Dendrobium (Neifert's Superscent x rhodopterygium 'semi-alba')


Dendrobium (Neifert's Superscent x rhodopterygium 'semi-alba')​

This is a first bloom of a cross made by the late Richard Takafuji of Orchid Center. The flowers have a very strong fragrance. Future blooms will hopefully have longer canes with semi-alba flowers along the entire length of the canes. This plant was bloomed at Orchid Center in Waianae.

Đây là lần nở hoa đầu tiên của một lan (giả hạc) lai được Richard Takafuji của Trung tâm Lan thực hiện lần cuối. Hoa có mùi thơm rất nồng. Tương lai hy vọng lan sẽ có các thân dài hơn với các hoa semi-alba dọc theo toàn bộ chiều dài thân. Lan này đã nở tại Trung tâm Lan ở Waianae.Dendrobium anosmum 'Waianae Blue'​

This plant is owned and grown by Calvin Kumano of Pearl City. This is one of many hybrids made by Kumano. / Lan này thuộc sở hữu và được Calvin Kumano của Thành phố Pearl trồng. Đây là một trong nhiều lan lai được Kumano thực hiện.


Dendrobium anosmum 'Waianae Blue'​

Theo flickr.com/photos/hawaiiansunshine/sets/72157641299691384/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Mời các bạn thưởng thức một số lan Lan Giả hạc Hawaii mới (Honhono) (Tiếp theo).


Dendrobium anosmum 'LB'​

This plant is owned and grown by Calvin Kumano of Pearl City. This is one of many hybrids made by Kumano. / Lan này thuộc sở hữu và được Calvin Kumano của Thành phố Pearl trồng. Đây là một trong nhiều lan lai được Kumano thực hiện.


Dendrobium anosmum 'LB'


Dendrobium Neifert's Super Quest 'No. 1'​

This plant is owned and grown by Calvin Kumano of Pearl City. / Lan này thuộc sở hữu và được Calvin Kumano của Thành phố Pearl trồng.


Dendrobium Neifert's Super Quest 'No. 1'​

Theo flickr.com/photos/hawaiiansunshine/sets/72157641299691384/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Mời các bạn thưởng thức một số lan Lan Giả hạc Hawaii mới (Honhono) (Tiếp theo).


Dendrobium anosmum 'PB Dark' x Dendrobium Supernestor​

This plant is owned and grown by Calvin Kumano of Pearl City. / Lan này thuộc sở hữu và được Calvin Kumano của Thành phố Pearl trồng.


Dendrobium anosmum 'PB Dark' x Dendrobium Supernestor


Dendrobium anosmum 'Laina'​

Theo flickr.com/photos/hawaiiansunshine/sets/72157641299691384/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Mời các bạn thưởng thức một số lan Lan Giả hạc Hawaii mới (Honhono) (Tiếp theo).


Dendrobium anosmum 'Hanalei White #1' (on the left / bên trái) and 'Yamada White' (on the right / bên phải)​

These are very select large whites. On the left is variety 'Hanalei White # 1'. On the right is variety 'Yamada White'. / Đây là những lan (hoa) trắng rất lớn được chọn. Bên trái là giống 'Hanalei White # 1'. Bên phải là giống 'Yamada White'.


Dendrobium Neifert's Super Quest 'Momilani'


Dendrobium Neifert's Super Quest 'Momilani'​

Theo flickr.com/photos/hawaiiansunshine/sets/72157641299691384/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Mời các bạn thưởng thức một số lan Lan Giả hạc Hawaii mới (Honhono) (Tiếp theo).


Dendrobium anosmum 'Travis'


Dendrobium anosmum ('Huttonii' x sib)


Dendrobium anosmum 'Large White'​

Theo flickr.com/photos/hawaiiansunshine/sets/72157641299691384/​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Mời các bạn thưởng thức một số lan Lan Giả hạc Hawaii mới (Honhono) (Tiếp theo và hết).


Dendrobium anosmum 'Winnie Lei' (on the left / bên trái) and 'A Touch of Class' (on the right / bên phải)


Dendrobium anosmum 'Winnie Lei' (on the left / bên trái) and 'A Touch of Class' (on the right / bên phải)


Dendrobium anosmum ('Pink' x 'Blue Lip')​

Labeled as C5, this was the first anosmum cross made by Calvin Kumano 10 years ago. The flower stems are more than 3 feet long. The plant was in bloom at Orchid Center when this photo was taken.

Mang nhãn C5, đây là lan giả hạc lai đầu tiên được Calvin Kumano thực hiện cách đây 10 năm. Cành hoa dài hơn 3 feet (0,91 m). Lan đã nở hoa tại Trung tâm lan khi ảnh này được chụp.


Theo flickr.com/photos/hawaiiansunshine/sets/72157641299691384/​

Hết

Cám ơn các bạn đã quan tâm
 
Top