Lan Bạch cập - Bletilla

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Mời các bạn xem

Bài: sites.google.com/site/ (có lẻ từ hoalanvietnam.org)

Ảnh: flickr.com/photos/taurielloanimaliorchidee


Bletilla Rchb. f 1852, viết tắt Ble. Trên thế giới có 9 giống, Việt Nam có 2 giống:

1. Bletilla ochracea Schltr. 1913

Đồng danh: Bletilla striata [Thumb.] Rchb. 1878

Tên Việt: Bạch cập (TH)

Mô tả: Địa lan, cao 40-50 cm, lá dài 20-25 cm rộng 3-4 cm. Chùm hoa mọc ở ngọn, hoa 5-15 chiếc to 5 cm nở vào đầu Xuân 1-2 chiếc một lần.

Nơi mọc: Các tỉnh sát biên giới Trung Hoa


Bletilla ochracea


Bletilla ochracea


Bletilla ochracea​

2. Bletilla striata

Đồng danh: Bletilla elegantula (Kraenzl.) Garay & G.A. Romero 1998, Bletilla striata f. gebina (Lindl.) Ohwi 1953.

Tên Việt: Bạch cập, Bạch cập tím.

Mô tả: Địa lan, cao 30-40 cm, lá 4-5 chiếc. Chùm hoa cao 50 cm mọc cùng với cây non có từ 5-10 hoa to 3-5 cm, có hương thơm, nở liên tiếp vào mùa Xuân.

Nơi mọc: Đà Nẵng, Nha Trang, Long Khánh, Bình Tuy.


Bletilla striata


Bletilla striata​

Còn tiếp
 
Top