Lạm bàn về Thả Xổng 1 cành nuôi Chi

NhatTienSuMo

Thành viên
Thả xổng 1 cành để nuôi gốc hoặc nuôi chi là 1 điều ai cũng biết trong khi trồng Bonsai. Nhưng với sự lạ lẫm của người mới chơi, còn nhiều điều không hiểu biết hoặc hiểu chưa rõ.
Nay Em lập topic này để các Anh góp ý cũng như hướng dẫn chính xác hơn về thả xổng 1 cành nuôi gốc hoặc nuôi chi.
Điều em thắc mắc: thả xổng 1 cành thì nuôi thân to ngay chỗ cành mọc ra hay nuôi thân ở phía dưới cành mọc ra hay là nuôi cả thân cành thả xổng mọc ra?
Mong ý kiến Anh Em
Sumo
 
Top