Lô Vạn Niên Tùng ngày 27/01/2016

neoman_it

Thành viên mới
T-VN MS014 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN MS014
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 97 cm
Hoành: 35 cm
Tàng Phong Ngang: 160 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN MS015 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN MS015
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 69 cm
Hoành: 30 cm
Tàng Phong Ngang: 59 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN ML016 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN ML016
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 122 cm
Hoành: 55 cm
Tàng Phong Ngang: 180 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN ML017 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN ML017
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 125 cm
Hoành: 53 cm
Tàng Phong Ngang: 170 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
 
Top