Lô Vạn Niên Tùng ngày 25/01/2016

neoman_it

Thành viên mới
T-VN LM011 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM011
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 90 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 120 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN MM012 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN MM012
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 90 cm
Hoành: 50 cm
Tàng Phong Ngang: 63 cm
Dáng: Trực lắc
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN MS013 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN MS013
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 110 cm
Hoành: 32 cm
Tàng Phong Ngang: 120 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
 
Top