Lô Vạn Niên Tùng ngày 22/01/2016

neoman_it

Thành viên mới
T-VN LM026 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM026
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 70 cm
Hoành: 44 cm
Tàng Phong Ngang: 105 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LL027 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LL027
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 76 cm
Hoành: 53 cm
Tàng Phong Ngang: 140 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM028 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM028
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 80 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 130 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
 
Top