Lô Vạn Niên Tùng ngày 20/01/2016

neoman_it

Thành viên mới
T-VN LM023 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM023
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 65 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 120 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM024 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM024
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 64 cm
Hoành: 48 cm
Tàng Phong Ngang: 115 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM025 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM025
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 52 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 93 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
 
Top