Lô Vạn Niên Tùng ngày 18/01/2016

neoman_it

Thành viên mới
T-VN LL019 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LL019
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 75 cm
Hoành: 53 cm
Tàng Phong Ngang: 125 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM020 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM020
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 72 cm
Hoành: 48 cm
Tàng Phong Ngang: 150 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM021 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM021
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 73 cm
Hoành: 44 cm
Tàng Phong Ngang: 130 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN LM022 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM022
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 85 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 125 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
 
Top