Lô Vạn Niên Tùng ngày 17/01/2016

neoman_it

Thành viên mới
T-VN GL007 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GL007
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 160 cm
Hoành: 60 cm
Tàng Phong Ngang: 170 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GL008 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GL008
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 143 cm
Hoành: 47 cm
Tàng Phong Ngang: 148 cm
Dáng: Trực lắc
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GM009 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GM009
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 145 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 200 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
 
Top