Lô Vạn Niên Tùng ngày 15/01/2016

neoman_it

Thành viên mới
T-VN GM004 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GM004
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 100 cm
Hoành: 40 cm
Tàng Phong Ngang: 140 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GM005 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GM005
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 85 cm
Hoành: 50 cm
Tàng Phong Ngang: 180 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GL006 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GL006
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 135 cm
Hoành: 60 cm
Tàng Phong Ngang: 180 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
 
Top