Lô Vạn Niên Tùng ngày 13/01/2016

neoman_it

Thành viên mới
T-VN LM001 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN LM001
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 80 cm
Hoành: 46 cm
Tàn Phong Ngang: 115 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GL002 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GL002
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 100 cm
Hoành: 60 cm
Tàn Phong Ngang: 150 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-VN GM003 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-VN GM003
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 130 cm
Hoành: 40 cm
Tàn Phong Ngang: 150 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
 
Top