Lô Ngoạ Tùng ngày 29/01/2016

neoman_it

Thành viên mới
T-N MS004 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-N MS004
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 64 cm
Hoành: 20 cm
Tàng Phong Ngang: 80 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-N MS005 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-N MS005
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 47 cm
Hoành: 22 cm
Tàng Phong Ngang: 60 cm
Dáng: Bán đổ
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-N MS006 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-N MS006
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 50 cm
Hoành: 25 cm
Tàng Phong Ngang: 65 cm
Dáng: Thác đổ
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
 
Top