Lô Hoa Trang ngày 30/01/2016

neoman_it

Thành viên mới
TR MS002 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: TR MS002
Loại: Cây bán thành phẩm
Chiều Cao: 75 cm
Hoành: 36 cm
Tàng Phong Ngang: 80 cm
Dáng: Tam tài
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


TR MM003 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: TR MM003
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 63 cm
Hoành: 50 cm
Tàng Phong Ngang: 75 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


TR MT004 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: TR MT004
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 45 cm
Hoành: 17 cm
Tàng Phong Ngang: 105 cm
Dáng: Bay
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


TR MT006 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: TR MT006
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 40cm
Hoành: 14 cm
Tàng Phong Ngang: 44 cm
Dáng: Tàng con
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
 
Top