Lô Duyên Tùng ngày 17/01/2016

neoman_it

Thành viên mới
T-D LT004 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-D LT004
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 85 cm
Hoành: 17 cm
Tàng Phong Ngang: 105 cm
Dáng: Tiểu cảnh
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-D MS005 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-D MS005
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 120 cm
Hoành: 20 cm
Tàng Phong Ngang: 125 cm
Dáng: Huynh đệ
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


T-D ST006 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-D ST006
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 67cm
Hoành: 10 cm
Tàng Phong Ngang: 43 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
 
Top