Lô Duyên Tùng ngày 11/01/2016

neoman_it

Thành viên mới
T-D MT001 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-D MT001
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 60 cm
Hoành: 10 cm
Tàn Phong Ngang: 65 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991

T-D LT002 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-D LT002
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 130 cm
Hoành: 16-18 cm
Tàn Phong Ngang: 95 cm
Dáng: Huynh đệ
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991

T-D MT003 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: T-D MT003
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 60 cm
Hoành: 11 cm
Tàn Phong Ngang: 60 cm
Dáng: Trực
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
 
Top