Lô Bonsai ngày 30/01/2016

neoman_it

Thành viên mới
BS MM001 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: BS MM001
Tên cây: Nguyệt quế
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 125 cm
Hoành: 12 cm
Tàng Phong Ngang: 150 cm
Dáng: Phụ tử
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


BS LL002 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: BS LL002
Tên cây: Sam núi
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 100 cm
Hoành: 50 cm
Tàng Phong Ngang: 150 cm
Dáng:
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


BS LS003 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: BS LS003
Tên cây: Ổi
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 80 cm
Hoành: 20 cm
Tàng Phong Ngang: 150 cm
Dáng:
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


BS MM004 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: BS MM004
Tên cây: Gân đá
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 112 cm
Hoành: 45 cm
Tàng Phong Ngang: 110 cm
Dáng:
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


BS MG005 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: BS MG005
Tên cây: Cần thăng
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 160 cm
Hoành: 77 cm
Tàng Phong Ngang: 140 cm
Dáng:
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991


BS MM006 by Vườn Kiểng Đăng Khoa
Mã Số: BS MM006
Tên cây: Du
Loại: Cây thành phẩm
Chiều Cao: 73 cm
Hoành: 41 cm
Tàng Phong Ngang: 67 cm
Dáng:
-------------------------------------------------------------
Giá: Liên hệ
Khoa: 098 330 1991
 
Top