Lên cây hòn : HANG CÁ THẦN

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Hang cá thần là danh thắng ở Cẩm Thủy. Thanh hoá. Trước khi lên cây.
Lên thẳng một em linh sam 86 nho nhỏ, và mông má thêm rêu và lầu. Không hề đục vì đá có chỗ vũm xuống, giữ mặt gốc đất sét đá nhỏ và rêu.Âm dương ở đây là gì vậy? có phải do quả thuyền hay quả cây ... hay cái chi chi.

Góc bên phải khối thay đổi chụp dt lúc tối.

 
Top