Lâu Quá Mới Bán Phôi...

tamcantho

Thành viên tích cực
-Lâu quá ko đăng bán phôi,Hôm nay giao lưu cùng ACE 2 phôi mct Vip:


***CÂY 1: Phôi mct lá lớn nu da đen Vip,Cây cực già+Nhiều nu,Cốt chi nuôi thả 4 năm to=bắp tay
-Hoánh 110cm,Cao 90cm,Đế tương đối đẹp...***CÂY 2: Phôi mct lá trung lùn lực và cực già,Cây thuộc dạng khủng khó tìm
-Hoành 73cm,Cao 30cm,Đế đẹp...
( CÂY ĐÃ BÁN )


 
Top