KIÊN GIANG Orchids

hoalananh

Thành viên


ôi chậu khủng ,hoa gì đẹp thế anh


hoa này đẹp,giá mà có dịp chia anh vài cọng nhỉ ,ngày mai ,có chậu trường thái tướng nở cũng hay,sẽ chụp cho anh xem,hàng chưa ra giang hồ ...............
 

tranthanhkg

Thành viên


ôi chậu khủng ,hoa gì đẹp thế anh


hoa này đẹp,giá mà có dịp chia anh vài cọng nhỉ ,ngày mai ,có chậu trường thái tướng nở cũng hay,sẽ chụp cho anh xem,hàng chưa ra giang hồ ...............
bạn có ở gần đây không . chia giao lưu không thành vấn đề
==================================


==================================

 
Top