Khoe của: Sam núi đổ ôm chậu Đẹp Đỉnh

tunghtn

Thành viên
Cho em hỏi: cây sam nui nhà em ra hoa rất nhiều nhưng khi đậu trái rất ít, hầu như rụng từ nhỏ gần hết.
 
Top