Kỹ thuật bứng gốc mai, Vô chậu, Nuôi trồng và chăm sóc cây nguyên liệu

Trung_st

Thành viên mới
Re: Kỹ thuật bứng gốc mai, Vô chậu, Nuôi trồng và chăm sóc cây nguyên liệu

Mai em bứng và xả 60% bầu đất


 

Noobno1

Thành viên mới
Trả lời: Kỹ thuật bứng gốc mai, Vô chậu, Nuôi trồng và chăm sóc cây nguyên liệu

Xuống sát gốc dữ vậy bác?
 
Top