Jewel Orchid / Lan Lá gấm (Lan Kim Tuyến - Lan Kim cương)

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Jewel Orchid / Lan Lá gấm (Lan Kim Tuyến - Lan Kim cương)
From Wikipedia, the free encyclopedia / Từ Bách khoa mở toàn thư

Jewel orchid can refer to any orchid grown for its leaves rather than its flowers, including: / Lan Lá Gấm có thể quan tâm đến bất kỳ lan trồng nào cho các lá chứ không phải hoa của nó, bao gồm:

 Anoectochilus

 Anoectochilus sandvicensis, Hawaii jewel orchid / Lan Lá gấm Hawaii

 Goodyera

 Ludisia, a genus of orchids / một chi lan


 Ludisia discolor, jewel orchid / lan lá gấm

 Macodes

---o0o---​

Jewel Orchid / Lan Lá gấm

With such spectacular flowers, orchid leaves usually don’t capture too much attention. However, Jewel Orchids have foliage that steals the show. Many Jewel Orchid varieties are best suited for experienced orchid growers, but Ludisias are easy to grow. The American Orchid Society calls Ludisia “A Foolproof Orchid.” They sport dark green leaves with bright pink stripes.

Với những hoa ngoạn mục như vậy, các lá lan thường không thu hút được sự chú ý quá nhiều. Tuy nhiên, các lan lá gấm có bộ lá dành mất sự biểu diễn. Nhiều giống lan lá gấm phù hợp tốt nhất cho những người trồng lan có kinh nghiệm, nhưng lan Ludisias dễ trồng. Hội Hoa Lan Hoa Kỳ gọi Ludisia "Một lan hoàn hảo." Chúng mang các lá màu xanh đậm với các sọc màu hồng sáng.Ludisia discolor


Ludisia discolor


Ludisia discolor​

In some parts of their native range in Southeast Asia, they’re so common that they’re considered weeds. Ludisias live in rainforests from India to Indonesia, and grow as terrestrials in sandy soil. They’re easy to root by placing cuttings of their thick stems into moss or water. Jewel Orchids enjoy the same conditions as African Violets: regular waterings, warm temps, high humidity, and shade. They’ll also grow under artificial lights.

Ở vài nơi trong phạm vi tự nhiên của chúng ở Đông Nam Á, chúng rất phổ biến rằng chúng được xem là cỏ dại. Ludisias sống trong những rừng mưa từ Ấn Độ đến Indonesia, và mọc như các lan đất trong đất pha cát. Chúng dễ bén rễ bằng cách cắt các thân dày cho vào trong dớn hoặc nước. Các lan lá gấm thích các điều kiện tương tự như các hoa violet châu Phi: thường xuyên tưới nước, nhiệt độ ấm, độ ẩm cao, và bóng râm. Chúng cũng sẽ phát triển dưới ánh sáng nhân tạo.


In the past few years, new Ludisia colors and leaf patterns have appeared on the market. They’re also easy to grow. For all varieties, watch out for mealybug and scale, which may be a symptom of low humidity.

Trong những năm qua, các màu sắc Ludisia mới và các mẫu lá xuất hiện trên thị trường. Chúng cũng dễ trồng. Đối với tất cả các giống, quan sát tìm rệp sáp và sên - có thể là một triệu chứng của độ ẩm thấp.


Ludisia discolor alba


Ludisia discolor alba


Ludisia discolor var nigrescens​

Their small, white flowers, standing on tall, fuzzy spikes above the foliage, are easier to appreciate with the benefit of Dave’s photography skills. They have a light, sweet scent. Of course, even when the flowers fade, the Jewel Orchid’s leaves continue the show.

Các hoa màu trắng, nhỏ của chúng, vươn trên các cành hoa dợn sóng, cao phía trên tán lá, và dễ dàng hơn để đánh giá cao với lợi ích của những kỹ năng chụp ảnh của Dave. Chúng có một mùi hương ngọt nhẹ. Tất nhiên, ngay cả khi những hoa phai tàn, các lá lan lá gấm tiếp tục biểu diễn.


Theo aboutorchids.com/blog/2010/04/19/jewel-orchid/​

---o0o---​

Sự thật về loại cây đang được săn như thần dược ở Việt Nam

Cây kim cương mà người dân Kon Tum đang đổ xô đi tìm, thực chất là cây lan gấm (hay còn gọi là Thạch tằm), một vị thuốc trong đông y nhưng không phải là vị thuốc thông dụng.

Cây kim cương mà người dân Kon Tum đang đổ xô đi tìm, thực chất là cây lan gấm (hay còn gọi là Thạch tằm), một vị thuốc trong đông y nhưng không phải là vị thuốc thông dụng.


Cây Kim cương mà người dân Kon Tum đang đổ xô đi tìm thực chất là cây Lan gấm​

Theo mô tả của TS Thanh Tâm, cây Lan gấm là loài địa lan thân bò rồi đứng, cao khoảng 20 cm, thân tròn có nhiều nách. Lá trơn hình trứng hay hình ê líp, mặt trên màu xanh đen, mặt dưới của lá màu tím đỏ. Gân lá nhỏ màu vàng kim rất đẹp phân bổ như mạng nhện từ 5 chủ mạch gân chính nên gọi là Kim tuyến liên. Mùa đông xuân cây nở hoa màu trắng, nhụy hoa có lông.

Cây Lan gấm có tại các vùng rừng già Lâm Đồng: Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Di Linh.

Cũng theo khẳng định của TS Thanh Tâm, tuy là một vị thuốc đông y nhưng Lan gấm không phải là vị thuốc thông dụng lắm. Lan gấm có vị ngọt, chát, tính mát, có tác dụng tư âm (bổ dưỡng mặt âm), an thần, nhận phế (mát phổi), sinh tân dịch, tiêu viêm.

Bởi vậy, Lan gấm được dùng để chữa lao phổi, khô phổi, ho, khạc ra máu, thần kinh suy nhược chứ không phải để chữa tim mạch hay ung thư như người ta đồn đại.

Do ít sử dụng nên Lan gấm hiếm khi gặp ở các hiệu thuốc bắc. Trên thực tế, TS Tâm cho hay, Lan gấm cũng rất khó tìm, vì cây mọc trong rừng sâu, gốc đá, ở độ cao 700 đến 1.000m.

Một số các chuyên gia khác cho hay, ở Đài Loan, cây Lan gấm là một loại cây nổi tiếng vô cùng quý giá có bán tại các tiệm thuốc Bắc hoặc dùng trong nhân dân. Cây Lan gấm có tác dụng: tăng cường sức khỏe, làm khí huyết lưu thông. Ngoài ra người ta còn dùng cây này để chữa thần kinh suy nhược, chữa ho khan, đau họng, cao huyết áp, suy thận, chữa di tinh, đau lưng, phong thấp, làm tiêu đờm, giải độc, giải nhiệt, chữa các bệnh viêm khí quản, viêm gan mãn tính.

Cây Lan gấm dùng cả cây tươi hoặc khô sắc uống. Liều dùng trong ngày khoảng 20g tươi hoặc 5g khô. Dùng ngoài: cả cây tươi giã nát đắp chỗ vết thương sưng đau.

Hiền Lê (vtc.vn/2-267391/xa-hoi/su-that-ve-loai-cay-dang-duoc-san-nhu-than-duoc-o-vn.htm)​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
How to Grow Jewel Orchids / Làm thế nào để trồng các Lan Lá Gấm
By Carlye Jones , eHow Contributor / Bởi Carlye Jones, Cộng tác viên eHow

thuongchi dịch từ ehow.com/how_2325334_grow-jewel-orchids.htmlOne of the only orchids grown for its foliage rather than the flower, although the flowers are beautiful, Jewel Orchids are not as difficult to grow as many other varieties. The lovely velvety leaves are outstanding by themselves, or even more stunning when paired with contrasting flowers. Does this Spark an idea?

Một trong các hoa lan chỉ trồng cho tán lá của nó chứ không phải là hoa, mặc dù những hoa đẹp, Lan Lá Gấm không phải là khó trồng như nhiều giống khác. Các lá mượt mà đáng yêu nổi bật của chúng, hoặc thậm chí tuyệt vời hơn khi kết hợp với các hoa tương phản. Điều này lóe lên một ý tưởng?


Instructions / Hướng dẫn

1. to Grow Jewel Orchids / Để trồng các Lan Lá Gấm

o 1. Plant your Jewel Orchid in the right medium. Jewel Orchids aren't particularly picky, but they will grow best in premium sphagnum or commercial terrestrial orchid mix. If you have a stem cutting, you can get it to root by placing it in water or vermiculite. Once your Jewel Orchid is rooted, gently pot it in sphagnum or orchid mix, making sure the roots are completely covered. Also be sure the soil can drain well. Although they like moisture, they do not like standing water.

Trồng lan lá gấm của bạn trong chất trồng đúng. Các lan lá gấm không đặc biệt cầu kỳ, nhưng chúng sẽ phát triển tốt nhất trong dớn tốt hoặc chất trồng hổn hợp thương mại cho lan đất. Nếu bạn có một dụng cụ cắt thân, bạn có thể làm cho nó ra rễ bằng cách đặt nó trong nước hoặc vermiculite. Một khi lan lá gấm của bạn ra rễ, nhẹ nhàng trồng nó trong dớn hoặc chất trồng hổn hợp lan, đảm bảo các rễ hoàn toàn được phủ. Cũng chắc chắn đất có thể thoát nước tốt. Mặc dù chúng thích độ ẩm, chúng không thích đọng nước.

Vermiculite is a natural mineral that expands with the application of heat. The expansion process is called exfoliation and it is routinely accomplished in purpose-designed commercial furnaces. Vermiculite is formed by weathering or hydrothermal alteration of biotite or phlogopite. Large commercial vermiculite mines currently exist in Russia, South Africa, China, and Brazil.

Vermiculite là một khoáng chất tự nhiên - dản nở với các ứng dụng của nhiệt .Quá trình dản nở được gọi là chẻ ra và nó thường được thực hiện trong lò nung được thiết kế mục đích thương mại. Vermiculite được hình thành bởi thời tiết hoặc thay đổi thủy nhiệt của biotit hoặc phlogopite. Các mỏ khoáng thương mại lớn hiện đang tồn tại ở Nga, Nam Phi, Trung Quốc, và Brazil.


o 2. Choose the right spot to grow your Jewel Orchid. While not as finicky as many other varieties of orchids, Jewel Orchids do like warmth and humidity. Avoid growing your Jewel Orchid in a cool or drafty area. Be careful about putting it too close to windows where temperatures will fluctuate. Jewel Orchids do well in some bathrooms since they love humidity and fluorescent lighting provides enough light.

Chọn nơi thích hợp để trồng Lan Lá Gấm của bạn. Trong khi không phải khó tính như nhiều loại giống lan khác, Lan Lá Gấm thích sự ấm áp và độ ẩm. Tránh trồng Lan Lá Gấm ở một nơi mát hoặc drafty?. Cẩn thận về việc đưa nó quá gần các cửa sổ, nơi nhiệt độ sẽ dao động. Lan Lá Gấm mọc tốt trong một số phòng tắm vì chúng yêu thích độ ẩm và ánh đèn huỳnh quang cung cấp đủ ánh sáng.

o 3. Provide plenty of humidity. Naturally growing in tropical rain forests, Jewel Orchids grow best in humid settings. While they will tolerate a variety of conditions, your Jewel Orchid will grow rapidly, flower more and look its best if you can provide lots of humidity. A terrarium is one great way to keep your orchid humid, but since Jewel Orchids will grow well outside a terrarium you may not want to use that option so you can enjoy your plant more.

Cung cấp nhiều độ ẩm. Mọc tự nhiên trong các khu rừng mưa nhiệt đới, những lan lá gấm mọc tốt nhất trong các môi trường ẩm ướt. Trong khi chúng sẽ chịu đựng một loạt nhiều điều kiện, lan lá gấm của bạn sẽ phát triển một cách nhanh chóng, ra hoa nhiều và nhìn vẻ đẹp nhất của nó nếu bạn có thể cung cấp nhiều độ ẩm. Một Terrarium là một trong những cách tuyệt vời để giữ ẩm lan của bạn, nhưng từ khi lan lá gấm sẽ mọc tốt bên ngoài terrarium, bạn không thể muốn sử dụng tùy chọn đó để bạn có thể thưởng thức lan của bạn nhiều hơn.

o 4. Water regularly. Jewel Orchids don't like being dry, but they dislike standing water even more. Wait until the soil is just beginning to dry out before watering again. Be careful not to over-water. It's easier to "bring back" a Jewel Orchid damaged by lack of water than it is to save one dying from sitting in soggy conditions.

Tưới nước thường xuyên. Lan Lá Gấm không bị khô, nhưng chúng ghét sủng nước. Chờ cho đến khi đất bắt đầu khô trước khi tưới nước lại. Cẩn thận không để thừa nước. Dễ hơn để "mang lại/cứu" một Lan Lá Gấm bị hỏng do thiếu nước hơn là cứu một lan chết vì ở trong các điều kiện ẩm ướt.

o 5. Fertilize once a month. Following the directions on the package, fertilize your Jewel Orchid with a product made specifically for terrestrial orchids. This will give your Jewel Orchid everything it needs to really grow and be beautiful.

Bón phân một lần một tháng. Theo các hướng dẫn trên bao bì, bón phân Lan Lá Gấm của bạn với một sản phẩm chuyên dung cho lan đất. Điều này sẽ cho tất cả Lan Lá Gấm mọi thứ nó cần để thực sự phát triển và được coi là đẹp.

Tips & Warnings / Các mẹo & lưu ý:

• Make sure the pot and soil are draining well. / Chắc chắn rằng chậu và đất thoát nước tốt.

• Plant your Jewel Orchid in a large pot and it will soon grow into it. / Trồng Lan Lá Gấm của bạn trong một chậu lớn và nó sẽ sớm phát triển.

• Don't over water your Jewel Orchid. It doesn't like standing water or soggy conditions. / Không tưới thừa nước Lan Lá Gấm. Nó không thích đọng nước hoặc các điều kiện ẩm ướt.

• Don't expose your Jewel Orchid to drafts or cool temperatures. / Không để Lan Lá Gấm của bạn tiếp xúc nơi sơ sài hoặc nơi nhiệt độ mát.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Mời các bạn xem

Ảnh Jewel Orchid / Lan Lá gấm (Lan Kim Tuyến - Kim cương)


Goodyera pubescens - Downy Rattlesnake Plantain Orchid (Jewel Orchid) / Lan Lá gấm


Goodyera pubescens - Downy Rattlesnake Plantain Orchid (Jewel Orchid ) flowers / hoa


Ludisia discolor


Jewel Orchid at "Plant It Earth" / Lan Lá gấm tại "Trồng trái đất"


Jewel orchid / Lan Lá gấm - A big-eared puppy or sheep? / Một con chó tai lớn hay cừu? - Haemaria discolor is native to Indonesia and Burma. / Haemaria discolor có nguồn gốc Indonesia và Miến Điện.


jewel orchid bud. / nụ hoa


Jewel Orchid​

Theo flickriver.com/​

Hết

Cám ơn các bạn đã xem
 

muaxuanxanh

Thành viên
Trông cây lan này lạ quá bác Chí ơi, thực sự nếu không đọc bài này mà chỉ nhìn thấy cây thôi thì em sẽ không bao giờ tin nổi nó lại là họ lan (orchid).
 

dung8632011

Thành viên
em thấy dòng này trồng phải dùng đất đen bán ngoài chợ trồng khá hợp . Trồng bằng than , dừa v.v... thấy em nó hông chịu , yếu ớt lắm . Em này giống cây sứ chỗ trữ nước trong thân , ko cần tưới đẫm , để chỗ nắng vẫn tốt . Chế độ phân thì em chưa thử , chỉ đang ươm xem sống được bao nhiêu rồi mới tính tiếp .
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
em thấy dòng này trồng phải dùng đất đen bán ngoài chợ trồng khá hợp . Trồng bằng than , dừa v.v... thấy em nó hông chịu , yếu ớt lắm . Em này giống cây sứ chỗ trữ nước trong thân , ko cần tưới đẫm , để chỗ nắng vẫn tốt . Chế độ phân thì em chưa thử , chỉ đang ươm xem sống được bao nhiêu rồi mới tính tiếp .
Chú trồng với đá núi lửa cở nhỏ, ngày tưới hai lần hoặc với phương pháp bán thủy canh, lan phát triển rất tốt trên sân thượng.

 

muaxuanxanh

Thành viên
Nhờ bác Chí giới thiệu em mới biết đến cây lan này, thì ra chỗ em cũng có khá nhiều. Hôm nay ra chỗ bán lan thấy họ cũng bày đầy ra đấy nhưng tại trước giờ em không để ý nên không biết vả lại tại em không nghĩ nó là cây lan nên không hỏi.
 

khaitrung

Thành viên
Nhờ bác Chí giới thiệu em mới biết đến cây lan này, thì ra chỗ em cũng có khá nhiều. Hôm nay ra chỗ bán lan thấy họ cũng bày đầy ra đấy nhưng tại trước giờ em không để ý nên không biết vả lại tại em không nghĩ nó là cây lan nên không hỏi.
Các bác cho hỏi ở chỗ nào bán cây giống lan này không ạ?
 
Top