help! xe máy từ Bù Gia Mập về Quảng Ngãi

namquyennhii

Thành viên
tết này namquyennhi dự định đi từ Bù Gia Mập qua MAĐAGUI lên Bảo Lộc lên Đà Lạt xuống Nha Trang và về Quảng Ngãi băng xe máy!
Các tuyến đường sẽ đi Từ Bù Đăng chạy đừơng Sao Bộng Đăng Hà => tỉnh lộ 721 => Ma đa gui =>quốc lộ 20 lên Đà Lạt. Dự kiến đi trong 1 ngày .Bạn nào rành tuyến đuờng này xin giúp mình với.
chặng 2: Đà lạt => Nha trang. tỉnh lộ 723 => tỉnh lộ 652 =>tỉnh lộ 2 => tỉnh lộ 8 => Nha Trang. Dự kiến đi trong 1 buổi. Bạn nào rành tuyến đuờng này xin giúp mình với.
chặng 3: từ Nha Trang về Quảng Ngãi đi trên quốc lộ 1A. dự kiến đi từ 12h từ Nha trang => nhà!
Bạn nào cho mình biết thêm về tình trạng đường và độ dài các tuyến! thank trước!
có bạn nào nằm trên lộ trình cho mình ghé nghỉ chân , ngắm cây với!
 
Top