Hai cây Linh sam ghép SH

thanhmaidinh

Thành viên tích cực
Đây là 02 cây Linh sam Ninh Thuận ghép Sông Hinh, đang định hướng bạt phong:

Cây 1: Ghép được 02 năm:


Cây 2: Mới ghép 01 năm:


Các bạn cho vài nhận xét để hai em ngày càng hoàn thiện, xin cảm ơn!!
 

huynhvannhan

Thành viên tích cực
ha ha vậy là hây rồi
em trồng 02 năm chưa ghép được nguy cơ củi cao lắm

Đây là 02 cây Linh sam Ninh Thuận ghép Sông Hinh, đang định hướng bạt phong:

Cây 1: Ghép được 02 năm:


Cây 2: Mới ghép 01 năm:


Các bạn cho vài nhận xét để hai em ngày càng hoàn thiện, xin cảm ơn!!
 
Top