Hỗ trợ kích hoạt tài khoản cho thành viên.

hct9galaxy

Technical Staff
Kể từ ngày 10-06-2011, diễn đàn CCVN sẽ trực tiếp hỗ trợ kích hoạt tài khoản cho những thành viên không kích hoạt tài khoản bằng email được. Cụ thể như sau:
  • Nếu thành viên sau khi đăng ký mà không kích hoạt tài khoản bằng email được thì có thể vào box YÊU CẦU KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN (box này chỉ những thành viên chưa kích hoạt được và BQT mới nhìn thấy.) để đăng bài yêu cầu kích hoạt.
  • Nội dung bài viết: Tùy ý và tuân theo nội quy diễn đàn.
  • Chậm nhất là 12h BQT sẽ kích hoạt tài khoản cho những thành viên đã gửi yêu cầu.
Lưu ý: Thành viên mới tránh lạm dụng, chỉ nên yêu cầu kích hoạt tài khoản khi không thể kích hoạt bằng email được để có thể kích hoạt tài khoản một cách nhanh nhất. Có thể xem hướng dẫn tại đây.

BQT Diễn Đàn CCVN.
 
Top