Hồ điệp đang ra hoa hay rễ đây?

tranmang

Thành viên
hoa thì một màu thôi, lên thẳng, còn đó chắc chắn là rễ, phần màu đà là phần non không nên sờ nó, nếu đụng vào nó thì sẽ chửng lại không ra nữa
 
Top