hải châu lá nhỏ sai trái mới về 9/10

nguyenlan374

Thành viên tích cực
Ae so sánh vật đối chứng nhé

Cây 1 giá 500k

Cây 2 giá 400k

Cây 3 giá 700k Đã bán qua Đt

Cây 4 giá 180k có 1 ảnh bổ xung sau nhéCây 5 giá 150k

Cây 6 lô 3 cây giá 200k/3 cây

Cây 7 giá 80k đã bán đt ----338166 

nguyenlan374

Thành viên tích cực
Cây 8 giá 200k đã bán THAO

Cây 9 giá 200k

Cây 10 giá 100k

Cây 11 giá 50k

Cây 12 giá 50k

Cây 13 giá 200k

Cây 14 giá 200kđã bán mayphuong 

nguyenlan374

Thành viên tích cực
Cây 15( lô 3 cây) 180k/lô 3 cây

Cây 16 giá 600kCây 17 cây nuôi lâu rồi đang ra trái giá 150k (ko chậu)đã bán

Hết
Cảm ơn ae đã vào xem và ủng hộ[/IMG]
 

nguyenlan374

Thành viên tích cực
xn cây 8 đã bán cho THAO bxmđ
==================================
xn cây 7 và cây 17 đã bán cho dt ....338166
 
Top