Hải châu lá nhỏ 19.12

tridoanqn

Thành viên Mua Bán
Giao lưu mọi người cây hải châu lá nhỏ lũa âm thân. Cốt đẹp. Cây đã ra hoa 1 lần.
Giá liên hệ 0949.512.719

Tạm ngừng giao dịch
 
Last edited:
Top