Hòn BÁCH BỘ SƠN

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Có bao nhiêu cao nhân trong hòn này vậy?
Vì có đường bách bộ ngang sườn núi qua cầu lên vách có vọng nguyệt lầu nên gọi là Bách Bộ Sơn. Có thể khay bé vân vân ... chơi quả đường vách núi là chính.Vua áo vàng đang uống rượu bên túy vân lầu.Các loại văn nhân và dân.

 

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Thứ bảy lại lôi ra chỗ rộng sửa sang mông má.
Dùng máy cắt bớt chân phía bên phải cho thấp xuống để đẩy đỉnh trái cao hơn, sửa vách núi đi bộ, thêm cây cối, chỉnh nho nhỏ ... Vua đứng xuống bờ sông ngắm nước trôi ...
Vì góc chụp xa hơn nên hình đỡ bị méo, mấy hình trên để chỗ hẹp vướng nên chụp gần bị bóp. Có đủ không gian dễ chỉnh sửa hơn nhưng bê hòn này cũng thấy bà ... he he.

Bất ngờ thấy mặt sau cũng ngon. Có lẽ khi nào chán lại đổi mặt.
Bê để về chỗ cũ, không may hòn vua đứng bị vỡ đôi, nhân thể làm lại bộ chân bãi và mời vua lên cao. Tuy vậy để về chỗ cũ góc nhìn hơi bị bóp không ngon như góc chụp lùi xa hơn chút. Vì hòn này dài chừng 80cm chứ nhỏ thì chụp không cần chỗ rộng và hơi nặng nên chuyển ra chỗ rộng hơn rất mệt. Mời ae xem tạm.Bãi chân núi hình như mây trôi ...
Vua đang đàm đạo cùng các văn nhân. 

Đông Xuân

Thành viên tích cực
Những mảng rêu cỏ tối lên ảnh nhìn không thành khối, khi nhìn thật mới thấy đắp kín rồi chẳng nhẽ sơn cỏ cùng màu đá. Chỗ tối còn do ánh sáng chiếu.
Trong điêu khắc gỗ có kỹ thuật chạm kênh bong và chạm lộng. Từ ngày xưa các cụ đã biết tạo khối âm kênh bong trên đình làng.
Không phải lúc nào cũng khối tròn xưa rùi. Nếu hòn nào cũng như hòn nào còn vẹo gì. Cây cũng có lúc chơi dăm chơi tàn bé như cây tùng ngọc dung, có lúc chơi tàn tròn kín mập. Mỗi hòn phải tự thấy cái khác nhau đó. Biết một mà không biết hai, chẳng nhẽ bảo tùng ngọc dung rách. Tăng độ sáng để thấy khối nhưng lại bị mất nét, chưa kể đá 2 mầu có tinh thể canxit cực bắt sáng. Còn nó thủng ai chẳng thấy âm a gì.

 
Top