Giao lưu cặp chậu Cây Mai màu vàng hoàng đế.

hohoangtuan

Thành viên
Giao lưu cặp chậu Cây Mai màu vàng hoàng đế (giá 02tr)

Giao lưu cặp chậu Cây Mai màu vàng hoàng đế dáng chân cao phù hợp các cây thế thác đổ.
DK miệng 36cm, cao 26cm.
Giá 2tr giao SG , AE quan tâm mời xem qua.
Trân trọng.cái 1 :

cái 2 : 
Top