Giao lưu 02 chóe đựng nước Lái Thiêu xưa cực già

hohoangtuan

Thành viên
Giao lưu 02 chóe đựng nước Lái Thiêu xưa tuổi cổ xưa.

Giao lưu 02 chóe độc sắc xưa đựng nước . Chóe theo quan niệm của người ra dùmg để đựng nước như lộc trời cho. Chóe có kết cấu cổ thon bụng rộng ví như vào dễ ra khó.
Các Bác có nhu cầu decord phong thủy xin mời.
Cái lớn cao 75cm, cái nhỏ 63cm.

Cái lớn cao 75cm :


cái nhỏ 64cm :

 
Top