Giới thiệu Lan (mang tên) những người mà chúng ta ngưỡng mộ !

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Michelle Obama Story

the American Orchid Society magazine ‘Orchids’ Jan 2009


Michelle Obama​

2008 was a highly publicized election year in the United States and having presented namesake Cattleya hybrids to the last three First Ladies, we were under considerable pressure to repeat our feat. Barbara Bush, Hillary Clinton, and Laura Bush all had their orchids. Could we go four in a row? The answer came in early August when the leading candidate’s wife, Michelle Obama, was campaigning in Virginia. Though not yet First Lady, she was the odds-on favorite so we took a chance.

We were given a two minute photo opportunity during a reception at the Harrison Opera House in Norfolk where Mrs. Obama was to address a crowd of 1,200 supporters. Other guests included Virginia Governor Tim Kaine who had presented Queen Elizabeth II with her namesake orchid on our behalf in 2007. The music for the evening was provided by local singer/songwriter and Grammy award winner Bruce Hornsby.

The star of the show was undoubtedly the compact growing Lc Michelle Obama (C trianaei x Lc Mini Purple) which was displayed as a grouping of five plants in a fancy decorative container. With the addition of accoutrements curly willow and Spanish moss, the floral arrangement was threatening to upstage the politicians!

Just moments before the presentation was to take place, however, the secret service intervened, “The arrangement can not be in the picture!”

“Excuse me?”, I asked in complete disbelief.

“I’m sorry, but rules are rules” said the agent.

“But sir, we have been invited here for this purpose”, I tried to gently explain as my blood pressure started rising.

“Well, we haven’t scanned the object with our bomb detecting equipment.” said the agent.

“OK, no problem. I’ll just stand over here and you take as long as you need to scan it” I said confidently.

“Unfortunately, we don’t have the equipment here” he said sheepishly.

After a long silence in which I envisioned the entire presentation evaporating before my eyes, I said in desperation, “Can I pick off the flowers and present them?”


There was a big huddle of secret service agents using hand held radios. The answer, “You can present one flower”.

One flower,?” I asked in greater disbelief.

“OK, two. But that’s it.” said the agent having reached a generous compromise.

I carefully removed two of the small flowers from the formerly glorious arrangement and together with the framed RHS certificate approached Mrs. Obama. She was most curious at my offerings as it wasn’t exactly apparent what I held. I wasn’t even sure.

I was a little embarrassed and wanted to explain to her what had happened but, given the time constraint, opted for enthusiastically declaring that the flowers were named for her. She was very excited and gave me a big hug. Wow, I wasn’t aware that First Lady etiquette allows for such affection!


Now that the election is over, I’m glad that we took a chance on Michelle Obama. She is officially First Lady on January 20th and her social calendar is already overflowing with invitations to appear. My father, A.A. Chadwick, once told me, ‘Never mix business with politics.’ Orchids, however, transcend conventional boundaries and with four successive presidential administrations securely in the history books, the legacy of Classic Cattleyas will continue. Selected clones available 2012.

---o0o---​

thuongchi dịch từ chadwickorchids.com/celeborchids#obama

Chuyện về Michelle Obama

tạp chí Hội Hoa Lan Hoa Kỳ 'Hoa Lan” T1. 2009

2008 là năm bầu cử (Tổng Thống) được diễn ra tại Hoa Kỳ và giới thiệu lan Cattleya lai trùng tên (với tên của) ba đệ nhất phu nhân cuối cùng, chúng tôi đã chịu áp lực đáng kể để lặp lại kỳ công. Barbara Bush, Hillary Clinton, và Laura Bush, tất cả đều có cây lan của họ. Chúng ta có thể xếp bốn trong một hàng ?
Câu trả lời đến vào đầu tháng Tám khi vợ của ứng cử viên hàng đầu, Michelle Obama vận động tranh cử ở Virginia. Mặc dù chưa là đệ nhất phu nhân, bà có tỷ lệ được yêu thích cao vì vậy chúng tôi đã có cơ hội.

Chúng tôi đã có một cơ hội chụp ảnh hai phút trong một buổi tiếp tân tại Opera Harrison House ở Norfolk, nơi bà Obama ở đó để nói chuyện với một đám đông 1.200 người ủng hộ. Những vị khách khác bao gồm Thống đốc Virginia Tim Kaine – người đã giới thiệu Nữ hoàng Elizabeth II với lan cùng tên của bà thay mặt chúng tôi trong năm 2007. Âm nhạc cho buổi tối được trình diễn bởi ca sĩ / nhạc sĩ địa phương và người chiến thắng giải thưởng Grammy Bruce Hornsby.

Ngôi sao của chương trình chắc chắn là Lc Michelle Obama (C trianaei x Lc Mini Purple) trồng nhỏ gọn - được hiển thị như là một nhóm năm cây trong một chậu trang hoàng ưa thích. Với việc bổ sung liễu phụ kiện xoăn và dớn Tây Ban Nha, việc xếp hoa ảnh hưởng đến hậu trường các chính trị gia !

Chỉ cần ít phút trước khi phần giới thiệu được diễn ra, tuy nhiên, các nhân viên an ninh can thiệp, "Việc bố trí không thể có trong ảnh!

" Xin lỗi? ", tôi hỏi trong sự hoài nghi hoàn toàn.

"Tôi xin lỗi, nhưng quy định là quy định" nhân viên an ninh cho biết.

"Nhưng thưa ông, chúng tôi đã được mời tham gia ở đây cho mục đích này", tôi đã cố gắng nhẹ nhàng giải thích như huyết áp của tôi bắt đầu tăng.

"Vâng, chúng tôi đã không rà các đối tượng với thiết bị phát hiện bom của chúng tôi." nhân viên an ninh nói.

" OK, không sao. Tôi sẽ chỉ đứng ở đây và bạn có đủ lâu bạn cần để quét nó " Tôi tự tin nói.

"Thật không may, chúng tôi không có các thiết bị ở đây", ông ta ngượng ngùng nói.

Sau một sự im lặng dài, trong đó tôi hình dung ra toàn bộ sự giới thiệu bốc hơi trước mắt của tôi, tôi đã nói trong tuyệt vọng, "Tôi có thể chọn ra những hoa và giới thiệu chúng?"

Có một mớ hỗn độn lớn của các nhân viên an ninh bằng cách sử dụng radio cầm tay. Câu trả lời, "Bạn có thể giới thiệu một hoa"

Một hoa, "tôi hỏi trong sự hoài nghi nhiều hơn.

"OK, hai. Nhưng phải là nó (hoa cat.)". Nhân viên an ninh đã đạt đến một thỏa hiệp rộng rãi.

Tôi cẩn thận loại bỏ hai trong số những hoa nhỏ từ sự sắp xếp lộng lẫy trước đây và cùng với giấy chứng nhận RHS đóng khung tiếp cận bà Obama. Bà ta tò mò nhất với công việc của tôi nhưng không chính xác rõ ràng những gì tôi đã tổ chức. Tôi thậm chí không chắc chắn.

Tôi có một chút xấu hổ và muốn giải thích cho bà ấy những gì đã xảy ra, nhưng do thời gian hạn chế, chọn sự tham gia nhiệt tình khi tuyên bố rằng những hoa (này) được đặt tên của bà ấy. Bà đã rất vui mừng và đã ôm hôn tôi thắm thiết. Ngạc nhiên chưa!, tôi đã không nhận thức được rằng đệ nhất phu nhân nghi thức cho phép bày tỏ tình cảm như vậy.

Bây giờ sự bầu cử kết thúc, tôi vui mừng vì chúng tôi có một cơ hội với Michelle Obama. Bà chính thức là đệ nhất phu nhân vào ngày 20 tháng 1 và lịch (công tác) xã hội đã tràn ngập với những lời mời xuất hiện.

Cha tôi, AA Chadwick, một lần nói với tôi, 'Không bao giờ pha trộn kinh doanh với chính trị. Hoa lan, tuy nhiên, vượt qua giới hạn thông thường và với 4 đời tổng thống kế tiếp một cách an toàn trong các cuốn sách lịch sử, di sản của Cattleya cổ điển sẽ tiếp tục. Chọn dòng lai vô tính có sẵn 2012.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Trả lời: Giới thiệu Lan (mang tên) những người mà chúng ta ngưỡng mộ !

The Martha Stewart Orchid (Company Press Release)


Laeliocattleya Martha Stewart​
Company founder Art Chadwick Sr., and his son Arthur (Chadwick & Son) appeared on Martha Stewart’s TV show, ‘Martha’, on Friday, April 21, 2006, to present her with an orchid that they named in her honor. The event coincided with the opening of the New York International Orchid Show and Martha Stewart’s review of the new Chadwick orchid book entitled ‘The Classic Cattleyas’.


The new ‘Martha’ orchid hybrid is a classic Cattleya with large purple flowers, distinctive splashes on the petals, and a sweet fragrance. Officially registered with the Royal Horticultural Society, the plant carries the botanical name Laeliocattleya Martha Stewart.


“Martha Stewart is the most well known gardening personality in the world and we are honored to personally present her namesake orchid” said company President Art Chadwick Jr.


(Ảnh sưu tầm trên net)

---o0o---​

thuongchi dịch từ chadwickorchids.com/celeborchids#obama

Lan Martha Stewart (Công ty Thông tấn báo chí)

Người sáng lập Công ty Nghệ thuật Chadwick Sr và con trai Arthur (Chadwick & Son) xuất hiện trên show truyền hình của Martha Stewart, 'Martha', ngày thứ Sáu, 21 tháng Tư, năm 2006, để giới thiệu bà ta với một phong lan mà chúng được đặt tên trong danh dự. Sự kiện này trùng hợp với sự khai mạc của Triển Lãm Hoa Lan Quốc Tế New York và sự phê bình của Martha Stewart cho cuốn sách phong lan Chadwick mới nhan đề ' Cattleyas cổ điển’.

Lan lai mới 'Martha' là một Cattleya cổ điển với hoa màu tím lớn, các vằn đặc biệt trên những cánh hoa, và một hương thơm ngọt ngào. Được đăng ký chính thức với Hội Làm vườn Hoàng gia, cây mang tên thực vật Laeliocattleya Martha Stewart.

Chủ tịch công ty Art Chadwick Jr. phát biểu: "Martha Stewart là chủ vườn nổi tiếng nhất trên thế giới và chúng tôi được vinh dự đích thân giới thiệu lan mang tên bà ta”.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Trả lời: Giới thiệu Lan (mang tên) những người mà chúng ta ngưỡng mộ !

Blc Margaret Thatcher 'Prime Minister'

Copyright Richmond Newspapers, Incorporated Sep 14, 2004


It was seven years in the making. But the result, Art Chadwick says, was worth the wait. Chadwick, president of Chadwick & Son Orchids Inc. in Powhatan County, last month presented Margaret Thatcher with a cattleya orchid hybrid that was named in her honor. Cattleya orchids grow for seven years inside a greenhouse before they bloom. Then they bloom annually. "There's not much we can do about the seven years," Chadwick said. "We just have to wait. Once it blooms you realize why you waited so long. It's spectacular." The large blooms are often used in corsages because of their size. So Chadwick & Sons made a corsage out of the orchid named for Thatcher and presented it to her. She pinned it to her blazer. "She said it was lovely," Chadwick said. The ceremony took place last month during Thatcher's visit to the Jepson School of Leadership Studies at the University of Richmond.

Naming orchids in honor of famous women is nothing new for Chadwick & Son Orchids. Previous recipients include Laura Bush, Hillary Rodham Clinton, Tipper Gore and the late Princess Diana. The orchid named for Thatcher was registered with the Royal Horticultural Society in England. Theflowers are light lavender with a darker lip. They have a sweet fragrance. The botanical name is Brassolaeliocattleya Margaret Thatcher (Lc Princess Margaret x Blc Summer Bay). "This keeps the cattleya on the front pages," Chadwick said. "It's an orchid that is not as popular as it once was." The cattleya was popular in the 1940s and 1950s. It is not as easy to grow as other varieties, said Chadwick, whose orchid column appears monthly in Saturday's Home & Garden section. He usually has thousands in production at a time because of the seven-year wait for blooms. "You don't know until they bloom whether they will be any good," he said. "So you have to have a lot in production."

In addition to naming orchids for women in politics, Chadwick & Son has also named them after friends, as well as Indian tribes. "It's an exciting thing," Chadwick said. "Who wouldn't want an orchid named after them? It's such an honor."

---o0o---​

thuongchi dịch từ chadwickorchids.com/celeborchids#thatcher

BLC Margaret Thatcher, ‘Thủ tướng “Anh”’

Bản quyền thuộc Báo Richmond, Thành lập ngày 14 tháng 9 năm 2004

Mất bảy năm để thực hiện. Nhưng kết quả, Art Chadwick cho biết, đáng để chờ đợi. Chadwick, chủ tịch của Chadwick & Son Orchids Inc trong Quận Powhatan, tháng trước giới thiệu Margaret Thatcher với một lan Cattleya lai được đặt theo tên bà để vinh danh. Những lan Cattleya trồng trong bảy năm trong nhà kính trước khi chúng ra hoa. Rồi chúng nở hoa hàng năm. "Không (chờ) lâu lắm chúng ta có thể thực hiện khoảng bảy năm", Chadwick nói. "Chúng tôi chỉ phải đợi. Một khi nó nở hoa bạn nhận ra vì sao bạn đợi quá lâu. Đó là sự ngoạn mục." Những hoa lớn thường được sử dụng trong corsages (hoa cài áo) vì kích thước của chúng. Vì vậy, Chadwick & Sons tạo corsage từ hoa lan được đặt tên Thatcher và giới thiệu nó với bà ấy. Bà gắn nó vào áo mình. "Bà ấy bảo nó đáng yêu", Chadwick nói. Buổi lễ diễn ra trong tháng cuối trong chuyến thăm của Thatcher tới trường Jepson của bộ phận Nghiên cứu lãnh đạo Đại học Richmond.

Cách đặt tên hoa lan vinh dự của phụ nữ nổi tiếng là không có gì mới cho Hoa lan Chadwick & Son. Người nhận trước đó bao gồm Laura Bush, Hillary Rodham Clinton, Tipper Gore và Princess Diana. Hoa lan được đặt tên cho Thatcher đã được đăng ký với Hội Làm vườn Hoàng gia ở Anh. Theflowers là hoa oải hương nhạt với một môi sẫm màu hơn. Chúng có hương thơm ngọt ngào. Tên thực vật là Brassolaeliocattleya Margaret Thatcher (Lc Princess Margaret x BLC Summer Bay). "Điều này giữ cattleya trên các trang đầu", Chadwick nói. "Nó là một lan không phổ biến như trước đây." Cattleya là lan phổ biến trong những năm 1940 và 1950. Không phải dễ trồng như các giống khác, ông Chadwick, có cột lan xuất hiện hàng tháng trong phần Nhà & Vườn Thứ Bảy. Ông thường có hàng ngàn (lan) để sản xuất cùng một thời gian bởi vì bảy năm chờ (lan) nở hoa. "Bạn không biết cho đến khi chúng nở hoa cho dù chúng sẽ là bất kỳ thứ tốt nào," ông nói. "Vì vậy, bạn phải có rất nhiều (lan) trong sản xuất."

Ngoài việc đặt tên hoa lan cho phụ nữ trong chính trị, Chadwick & Son cũng đặt tên cho lan theo tên bạn bè, cũng như các bộ lạc Ấn Độ. "Đây là một điều thú vị", Chadwick nói. "Ai không muốn một hoa lan được đặt tên mình ? Đó là một vinh dự."

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Trả lời: Giới thiệu Lan (mang tên) những người mà chúng ta ngưỡng mộ !

Laura's Orchid (American Orchid Society Magazine July, 2006)

The ‘Laura Orchid,’ grown and registered with the Royal Horticultural Society by Chadwick & Son Orchids Inc, of Powhatan, was presented to Laura Bush at the United States Botanical Garden in Washington, D.C. The event took place on Tuesday May 9 as part of the “First Lady’s Luncheon” which is an annual gathering of the wives of the U.S. Senators. Assisting in the presentation was the garden’s Executive Director Holly Shimuzu.

Blc Laura Bush 15​
The new orchid hybrid is a classic Cattleya with medium sized white flowers, a contrasting purple throat, and a sweet fragrance. Designed to bloom twice a year on a compact plant, the official botanical name is Brassolaeliocattleya Laura Bush.


Blc Laura Bush 2​
First Ladies have a long tradition of being honored with Cattleya orchids which dates back to the 1940’s’ said Art Chadwick, President of Chadwick & Son Orchids. Previous recipients of Chadwick hybrids include former First Ladies Hillary Rodham Clinton and Barbara Bush as well as former Prime Minister Margaret Thatcher and, most recently, Martha Stewart.


Blc Laura Bush '18'​
---o0o---​

thuongchi dịch từ chadwickorchids.com/celeborchids#laura

Lan của Laura (Tạp chí tháng 6, 2006– Hội Hoa Lan Hoa Kỳ)

'Lan Laura, trồng và đăng ký với Hội làm vườn Hoàng gia bởi Chadwick & Son Inc, của Powhatan, đã được giới thiệu đến Laura Bush tại Vườn Bách thảo Hoa Kỳ ở Washington, DC. Sự kiện này đã diễn ra vào thứ ba ngày 9 tháng 5 như là một phần của "Tiệc trưa của Đệ nhất phu nhân" - là một tập hợp hàng năm của những phu nhân các Thượng nghị sĩ Mỹ. Hỗ trợ trong bài giới thiệu là Giám đốc điều hành của vườn: Holly Shimuzu.

Lan lai mới là một Cattleya cổ điển với hoa màu trắng cở vừa, họng màu tím tương phản, và hương thơm ngọt ngào. Được thiết kế để nở hoa hai lần một năm trên một cây mini, tên chính thức của lan là Brassolaeliocattleya Laura Bush.

Các Đệ nhất phu nhân có một truyền thống lâu đời được vinh danh với hoa lan Cattleya - trở lại ngày của thập niên 1940 cho biết Art Chadwick, Chủ tịch của Hoa lan Chadwick & Son. Các ngườii nhận trước của lan lai Chadwick bao gồm các cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Rodham Clinton và Barbara Bush cũng như cựu Thủ tướng (Anh) Margaret Thatcher, và gần đây nhất, Martha Stewart.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Trả lời: Giới thiệu Lan (mang tên) những người mà chúng ta ngưỡng mộ !

The First Orchid / Hoa lan Đệ nhất phu nhân

(by Chad Anderson, Richmond Magazine, June 2004) / (Chad Anderson, Tạp chí Richmond Magazine, tháng 6 năm 2004)

thuongchi dịch từ chadwickorchids.com/Brassolaeliocattleya Laura Bush​

It’s a safe bet that Laura bush isn’t often kept waiting but even the first lady can’t rush mother nature. And so she, along with art Chadwick of powhatan’s Chadwick & son orchids, awaits the blooming of a cattleya orchid that Chadwick registered with the royal horticultural society in honor of the first lady, in order to complete a presentation ceremony postponed last summer due to scheduling conflicts.

Đó là một sự cược an toàn mà Laura Bush không thường xuyên chờ đợi nhưng ngay cả đệ nhất phu nhân không thể vội vàng với bà mẹ thiên nhiên. Và rồi cùng với art Chadwick của Powhatan - hoa lan Chadwick & con trai, đang chờ đợi sự nở hoa của 1 lan Cattleya - Chadwick đăng ký với hội làm vườn hoàng gia để tôn vinh đệ nhất phu nhân, theo trình tự để hoàn tất phần giới thiệu buổi lễ đã được hoãn lại vào mùa hè năm ngoái do các xáo trộn kế hoạch.


Blc Laura Bush 2​

Brassolaeliocattleya Laura Bush features a white flower (sometimes overlaid by a lavender starburst) with a dark purple lip and is only in bloom for a few weeks each summer. Chadwick’s growers are currently caring for about 20 of the prized hybrids. ‘I’m looking for several that look very good and very fresh’ says Chadwick, who hopes to let the first lady pick her favorite, which will be dubbed variety ‘first lady’.

Brassolaeliocattleya Laura Bush làm nổi một bông hoa trắng (đôi khi bao phủ bởi một ngôi sao hoa oải hương) với một môi tím và chỉ nở rộ trong ít tuần vào mỗi mùa hè. Các người trồng của Chadwick đang thường xuyên chăm sóc cho khoảng 20 giống lai được đánh giá cao. Chadwick nói "Tôi đang tìm nhiều giống trông rất tốt và rất tươi", người hy vọng để cho đệ nhất phu nhân chọn (hoa) yêu thích của cô, được mệnh danh là loài (lan) "đệ nhất phu nhân.


Blc Laura Bush '18'​

This isn’t the first time Chadwick has presented a first lady with an orchid. He and his wife, Rebecca, presented then-first lady Hillary Rodham Clinton with her own namesake orchid. ‘She was the first first lady in history to be presented and photographed with her namesake orchid while in office’ says Chadwick, who notes that a tradition exists for naming orchids after first ladies such as nancy Reagan and bess Truman among those so honored. Laura bush should join them sometime in August, and may have by the time you’re reading this, says Chadwick. “It’s entirely up to the flowers.”

Đây không phải là lần đầu tiên Chadwick giới thiệu một đệ nhất phu nhân với một hoa lan. Ông ta và vợ của mình, Rebecca, đã giới thiệu đó là đệ nhất phu nhân Hillary Rodham Clinton với lan cùng tên với bà. "Bà ấy là đệ nhất phu nhân đầu tiên trong lịch sử được giới thiệu và chụp ảnh với lan trùng tên mình trong khi tại văn phòng” Chadwick nói, người lưu ý rằng một truyền thống tồn tại để đặt tên cho hoa lan sau khi những đệ nhất phu nhân như nancy Reagan và Bess Truman trong số những quý bà được vinh dự này. Laura bush sẽ tham gia vào đôi khi trong tháng Tám, và có thể có thời gian bạn đang đọc (điều) này, Chadwick nói. "Hoàn toàn đến những bông hoa."

Còn tiếp
 

huuducIT

Thành viên tích cực
Trả lời: Giới thiệu Lan (mang tên) những người mà chúng ta ngưỡng mộ !

em chỉ biết mỗi Obama:D
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Trả lời: Giới thiệu Lan (mang tên) những người mà chúng ta ngưỡng mộ !

An Orchid for the First Lady / Hoa Lan cho Đệ nhất phu nhân

(Orchid Digest, April 1996, reprinted with permission) / (Orchid Digest, tháng 4 năm 1996, in lại với sự cho phép)

thuongchi dịch từ chadwickorchids.com/In the nearly century and a half that the world has been naming orchid hybrids, kings, queens, princesses, presidents and first ladies have been honored by having Click for full size imagesomeone register a beautiful orchid to bear their name. In the United States, C. Bess Truman, C. Pat Nixon, Lc. Mamie Eisenhower and Lc. Nancy Reagan are examples of first ladies so recognized. On October 21, 1995, a magnificent semi-alba Catleya was presented to current first lady, Hillary Rodham Clinton. This orchid, Blc. Hillary Rodham Clinton 'First Lady', is a hybrid of C. Kittiwake 'Brilliance' AM/AOS and Blc. Meditation 'Queen's Dowry' and is a cross originally made by Carmela Orchids of Hawaii. The particular cultivar, 'First Lady', was raised and registered by Art and Rebecca Chadwick of Powhatan, Virginia, where they have a nursery named Chadwick and Son Orchids. The couple named it for Mrs. Clinton because of their admiration of her. The orchid in the form of three corsages was presented to the First Lady at the $500 per plate Kennedy-King dinner in Alexandria.

Trong gần thế kỷ và một nửa thế giới đã được đặt tên lan lai, các vị vua, hoàng hậu, công chúa, tổng thống và những đệ nhất phu nhân đã được vinh danh bởi có Click cho imagesomeone kích thước đầy đủ đăng ký một lan xinh đẹp mang tên của họ. Tại Hoa Kỳ, C. Bess Truman, C. Pat Nixon, Lc. Mamie Eisenhower và Lc. Nancy Reagan là những ví dụ của phụ nữ đầu tiên để công nhận. Ngày 21 tháng 10 năm 1995, một semi-alba Catleya tráng lệ đã được giới thiệu đến đệ nhất phu nhân đương thời, Hillary Rodham Clinton. Lan này, Blc. Hillary Rodham Clinton 'First Lady', là một lan lai của C. Kittiwake Brilliance' AM / AOS và Blc. Meditation 'Queen's Dowry' và là một cây lai chéo ban đầu được tạo từ Vườn lan Carmela của Hawaii. Cây trồng đặc biệt, ‘Đệ nhất phu nhân', đã được nâng tầm và đăng ký bởi Art và Rebecca Chadwick của Powhatan, Virginia, nơi họ có một vườn ươm tên là Hoa lan Chadwick và Son. Hai vợ chồng đặt tên cho bà Clinton vì sự ngưỡng mộ bà ấy. Hoa lan trong các hình thức ba corsages (hoa cài áo) đã được giới thiệu đến Đệ nhất phu nhân tại $ 500 / phần cho mỗi bữa ăn tối Kennedy-King ở Alexandria.


Blc. Hillary Rodham Clinton 'First Lady'


Blc Hillary Cross / Lai chéo Blc Hillary


Blc Hillary Cross / Lai chéo Blc Hillary


Hilary Clinton X (4)​

One would think it would be easy to name an orchid after someone, but the Chadwicks found that not necessarily the truth. First they had to obtain permission from Carmela Orchids, the breeder, to name the hybrid. Secondly, upon the recommendation of the Orchid Registrar in England, they had to obtain permission from Mrs. Clinton. How does one obtain permission from within the White House? A direct request to the White House and an appeal for help to their U.S. Senator failed to bring a response. Finally through the efforts of the Lt. Governer of Virginia, contact and permission were obtained. Now the concern was to find a time when the orchid was in bloom and when the Chadwicks could present the flower to Mrs. Clinton. A small opening in her busy schedule allowed the presentation to be made after she had spoken at the Kennedy-King dinner. Art and Rebecca have said that it was not an easy fete to achieve but experiencing the security, meeting the First Lady and seeing her pleasure made it all worth the effort.

Một ai đó nghĩ rằng sẽ được dễ đặt tên cho một hoa lan sau một người nào đó, nhưng Chadwicks phát hiện rằng không nhất thiết (điều đó) phải là sự thật. Đầu tiên, họ phải có được sự cho phép của Vườn lan Carmela, nhà lai tạo, đặt tên lan lai. Thứ hai, theo kiến nghị của Bộ phận Đăng ký Hoa Lan ở Anh, họ phải có được sự cho phép của bà Clinton. Làm thế nào để có được sự cho phép từ bên trong Nhà Trắng? Một yêu cầu trực tiếp tới Nhà Trắng và sự hấp dẫn cho sự giúp đỡ của Thượng nghị sĩ Mỹ không mang lại một phản ứng. Cuối cùng thông qua những nỗ lực của chính quyền Virginia, việc liên lạc và cho phép đạt được. Bây giờ mối quan tâm là tìm một thời gian khi hoa lan nở và khi Chadwicks có thể giới thiệu hoa đến bà Clinton. Một buổi hẹn nhỏ trong lịch trình bận rộn của bà ấy cho phép cuộc giới thiệu được thực hiện sau khi bà ta đã nói chuyện tại Nhà hàng ăn tối Kennedy-King. Art và Rebecca đã nói rằng đó không phải là một ngày nghi dễ dàng để đạt được nhưng kinh nghiệm an ninh, gặp đệ nhất phu nhân và nhìn thấy niềm vui của bà ta đã làm cho tất cả giá trị sự nỗ lực.


Blc. Hillary Rodham Clinton 'First Lady'​

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Trả lời: Giới thiệu Lan (mang tên) những người mà chúng ta ngưỡng mộ !

Barbara Bush

(The Orchid Review May-June 2007 / Tạp chí Hoa Lan tháng Năm-tháng 6 năm 2007)

thuongchi dịch từ chadwickorchids.com/Barbara Bush​

Barbara Bush grew up at a time when Cattleya corsages were the standard for fashion in the United States. The 1940's, 1950's and 1960's saw cut-flower cattleyas at their heyday. She was the First Lady of the US from 1989 to 1993, wife of President H. George Bush and also mother of current US President George W Bush. Today she lives in Texas and at age 80 still travels the country supporting her favourite cause--education.

Barbara Bush lớn lên vào thời các hoa cài áo Cattleya là tiêu chuẩn cho thời trang tại Hoa Kỳ. Những năm 1940, 1950 và 1960 hoa lan Cattleya cắt cành ở vào thời kỳ hoàng kim. Bà là Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ từ 1989 đến 1993, vợ của Tổng thống George H. Bush và cũng là mẹ của tổng thống Mỹ George W Bush. Ngày nay, bà sống ở Texas và ở tuổi 80 vẫn còn đi khắp nước vận động cho nguyên nhân yêu thích của bà ta – sự giáo dục.
In 2005, she visited Richmond for a Virginia Literacy Foundation fundraiser and acknowledged receiving her namesake orchids with a hand written letter: "They are beautiful. Many thanks. I am so honored!" Brassolaeliocattleya Barbara Bush 'First Lady' is a November blooming semi-alba hybrid with white petals and a soft lavender and yellow throat.

Năm 2005, bà đã đến thăm Richmond cho việc gây quỹ Virginia Literacy Foundation và cho biết khi nhận được những hoa lan cùng tên với một lá thư viết tay: "Chúng đẹp. Cám ơn nhiều. Tôi rất vinh dự." Brassolaeliocattleya Barbara Bush 'First Lady' là một lan lai bán – trắng nở hoa tháng mười một với cánh hoa màu trắng và họng màu vàng và màu hoa oải hương mềm mại.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Trả lời: Giới thiệu Lan (mang tên) những người mà chúng ta ngưỡng mộ !

A Special Cattleya / Một Lan Cattleya đặc biệt

(American Orchid Society Magazine, January, 1999 / Tạp chí Hội Hoa Lan Mỹ, Tháng 1, 1999)

thuongchi dịch từ chadwickorchids.com/Flowers of Cattleya Tipper Gore (Pearl Harbor X General Patton) were presented to Tipper Gore on October 21, 1999. This grex, created by Chadwick and Son Orchids, Inc., of Powhatan, Virginia, and registered with the Royal Horticultural Society, bears impressive fragrant white flowers with a yellow throat. "We usually name orchid hybrids honoring first ladies and heads of state, but Al and Tipper Gore have been such a great inspiration to us through their environmental efforts that we just had to name an orchid after her," says Art Chadwick, president of Chadwick and Son Orchids, Inc.

Hoa của Cattleya Tipper Gore (Pearl Harbor X General Patton) đã được giới thiệu đến Tipper Gore ngày 21 tháng 10 năm 1999. Lan lai này, được tạo ra bởi Chadwick and Son Orchids, Inc., of Powhatan, Virginia, và đăng ký với Hội Làm vườn Hoàng gia, mang ấn tượng các hoa trắng thơm với một họng vàng. "Chúng tôi thường đặt tên các lan lai tôn vinh các đệ nhất phu nhân và đứng đầu nhà nước, nhưng Al và Tipper Gore có được một nguồn cảm hứng tuyệt vời để chúng tôi thông qua những nỗ lực môi trường của họ mà chúng tôi buộc phải đặt tên cho một hoa lan cùng tên cô ấy," Art Chadwick phát biểu, chủ tịch của Chadwick and Son Orchids, Inc.


The event took place at the vice president's residence at 34th Street and Massachusetts Avenue Northwest in downtown Washington, DC. The estate is part of the United States Naval Observatory and has been home to each vice president since 1974. The residence's greenhouse contains a variety of orchids, including six purple-flowered cattleya specimens that were in bloom when the cattleya flowers were presented to the vice-president's wife.

Các sự kiện đã diễn ra tại nơi ở của Phó Tổng Thống tại đường số 34 và Đại lộ Massachusetts Northwest tại trung tâm thành phố Washington, DC. Dinh này là một phần của Đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ và là dinh cho mỗi Phó Tổng Thống từ năm 1974. Nhà kính của dinh (này) có để một giống lan, gồm mẫu vật cattleya sáu hoa màu tím - đã nở khi những hoa Cattleya đã được giới thiệu đến phu nhân của Phó Tổng Thống.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Trả lời: Giới thiệu Lan (mang tên) những người mà chúng ta ngưỡng mộ !

Lc. Princess Diana 'Kensington Palace'

(The Orchid Review May-June 2007 / Tạp chí Hoa Lan tháng Năm-tháng 6 năm 2007)

thuongchi dịch từ chadwickorchids.com/Công nương Diana​


Dress designer David Emmanuel sits next to the Princess Diana dress that was purchased by Fontaine Minor / Nhà thiết kế trang phục David Emmanuel ngồi bên cạnh chiếc váy của Công nương Diana đã được mua bởi Fontaine Minor.​
In 2002, we were asked to name a cattleya after the late Princess by an adoring fan, Mrs. Philip Minor, of Richmond Virginia USA. She owns an original Diana dress that is currently on loan to Kensington Palace. The Collections Curator of the Palace, Beatrice Behlin, as well as the original dress designer, David Emmanuel, were on hand for the unveiling of the orchid which took place that summer at a large party at Mrs. Minor's estate.

Trong năm 2002, chúng tôi đã đặt tên một cattleya theo tên vị công nương cuối bởi một fan hâm mộ, bà Philip Minor, Richmond Virginia Hoa Kỳ. Bà ta sở hữu một chiếc váy Diana ban đầu - hiện nay cho Kensington Palace mượn. Phụ trách những bộ sưu tập của Cung điện, Beatrice Behlin, cũng là nhà thiết kế trang phục ban đầu, David Emmanuel, đã có mặt cho việc ra mắt hoa lan - đã diễn ra mùa hè năm đó tại một bữa tiệc lớn tại biệt thự của bà Minor.

Kensington Palace acknowledged the orchid in a letter. "We are absolutely delighted that there is now an orchid registered in the name of Princess Diana. It looks very beautiful and is a very apt tribute. As the Princess was a great lover of nature, as well as of people, I am sure she would have been deeply honoured for an orchid to have been named after her, which will bring joy to future generations."

Kensington Palace thừa nhận hoa lan trong một bức thư. "Chúng tôi rất vui mừng rằng có một hoa lan được đăng ký cùng tên của Công nương Diana. Nó trông rất đẹp và là một cống vật rất thích hợp. Như công nương là một người yêu thiên nhiên tuyệt vời, cũng giống như người dân, tôi chắc chắn bà ấy sẽ có được vinh dự sâu sắc cho hoa lan được đặt theo tên mình - sẽ mang lại niềm vui cho các thế hệ tương lai. "


Dress designer David Emmanuel poses with hostess Fontaine Minor at her Princess Diana party / Nhà thiết kế trang phục David Emmanuel cạnh chủ nhà Fontaine Minor ở buổi tiệc công nương Diana.​
The flowers are medium sized and round with two or three flowers per stem. Usually spring and summer bloomers, the seedlings are all lavender except variety 'Kensington Palace' which is a very pleasing blush.

Những hoa có kích thước trung bình và tròn với hai hoặc ba hoa cho mỗi thân.Thông thường, vào mùa xuân và mùa hè cây ra hoa, cây giống tất cả có (loại màu) hoa oải hương, ngoại trừ loại “Kensington Palace” - là một sắc hồng rất dễ chịu.

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Trả lời: Giới thiệu Lan (mang tên) những người mà chúng ta ngưỡng mộ !

The future Queen of Cambodia / Nữ hoàng tương lai của Campuchia

thuongchi0209 dịch từ chadwickorchids.com/


One of our clients, a relative of the Cambodian royal family, suggested that it might be nice to honor Princess and future Queen Yinneka Norodom with an orchid hybrid bearing her name in anticipation of her impending ascension to the throne. She and her husband, Prince Norodom Yuvaneath, had scheduled a Sunday morning meditation at the Quan Am Phat Dien Buddhist Temple in Chesterfield County, Virginia.

Một trong những khách hàng của chúng tôi, một người họ hàng của gia đình hoàng gia Campuchia, đề nghị rằng có thể là tốt đẹp để tôn vinh công chúa và hoàng hậu tương lai Yinneka Norodom với một lan lai mang tên bà ta trong sự chờ đợi sắp đến với đấng bề trên về việc lên ngôi của mình. Cô và chồng mình, Hoàng tử Norodom Yuvaneath, đã lên kế hoạch một buổi thiền định buổi sáng chủ nhật tại Chùa Quan Âm Phát Điện tại Chesterfield County, Virginia.


Cattleya Yinneka Norodom 'Queen of Cambodia' (Bow Bells x Joan Holloway), the best seedling of the cross / Cây giống đẹp nhất của cây lai.​

What kind of orchid would be appropriate for a remarkable event such as this ? / Loại lan nào sẽ là thích hợp cho một sự kiện đáng chú ý như thế này?

Situated between Thailand, Laos, and Vietnam, Cambodia has a climate that is tropical – with 164 known native orchid species growing in the hillsides. The orchids cover a wide range of genera – from tiny Bulbophyllums and Dendrobiums to showy Calanthes and Cymbidiums. Of particular note is Doritis pulcherrima, from which most of today’s purple Phalaenopsis are bred.

Nằm giữa Thái Lan, Lào, và Việt Nam, Campuchia có khí hậu nhiệt đới với 164 loài lan tự nhiên được biết đến mọc trên các sườn đồi. Các lan bao gồm một dãy rộng của các loài - từ lan lọng bé nhỏ và Dendrobium đến lan bầu rượu và địa lan sặc sỡ. Trong số này, lan được lưu ý đặc biệt là Doritis pulcherrima, từ (lan này) hầu hết các lan Hồ điệp tím ngày nay được lai tạo.


Art Chadwick presents namesake cattleya to the future King and Queen of Cambodia. / Art Chadwick giới thiệu cattleya cùng tên với Vua & Hoàng Hậu tương lai của Campuchia​

Nearly all major orchid genera are represented in this modest Southeast Asian country except one - the glamorous, large-flowered Cattleya species, which grow exclusively in Central and South America. This delicate blossom is considered ‘Queen of the Orchids’ due to its frilly, feminine, and fragrant characteristics.

Hầu như tất cả các chi phong lan lớn có mặt trong quốc gia Đông Nam Á khiêm tốn nhất ngoại trừ một loài Cattleya hoa lớn, quyến rũ – mọc độc quyền ở Trung và Nam Mỹ. Hoa tinh tế này được coi là 'Nữ hoàng của Hoa Lan, do đặc điểm của nó xếp nếp, nữ tính, và thơm.

The color white has great significance in Cambodian lore – representing goodness, purity, and perfection. It seemed like destiny when we checked our greenhouse inventory and found a grouping of large white Cattleya seedlings scheduled to bloom on the very weekend of her arrival! The hybrid is a direct off-spring from the most famous white ‘stud plant’ of all time, Cattleya Bow Bells, which was bred in 1945.

Màu trắng có ý nghĩa quan trọng trong truyền thuyết Campuchia - đại diện cho sự tốt lành, thanh khiết, và sự hoàn hảo. Dường như là định mạng khi chúng tôi kiểm tra hàng tồn kho nhà kính và tìm thấy một cây giống Cattleya nhóm lớn màu trắng dự kiến nở hoa vào cuối tuần vào chuyến đến (của) bà ta ! Lai là trực tiếp từ những "cây đinh" nổi tiếng nhất màu trắng của tất cả thời đại, Cattleya Bow Bells, được lai tạo vào năm 1945.

Upon arrival at the Buddhist temple, we were struck by the relatively unassuming exterior of the building. Nestled alongside suburban neighborhoods, the Meditation Center is easily mistaken for another home. A surprise awaited inside, however, as lavishly dressed monks and throngs of well wishers sat patiently for the couple’s arrival. Our orchid offering had been placed at the foot of a magnificent display of life-size golden Buddhas, tropical fruit and flowers.

Khi đến tại đền thờ Phật, chúng tôi bị ngạc nhiên bởi vẻ bên ngoài tương đối khiêm tốn của tòa nhà. Nằm bên cạnh khu dân cư ngoại thành, Trung tâm Thiền có thể dễ dàng nhầm lẫn với nhà khác. Một bất ngờ chờ đợi bên trong, tuy nhiên, như các vị sư ăn mặc hào phóng và những đám đông người chúc phúc ngồi một cách kiên nhẫn chờ sự xuất hiện của cặp vợ chồng (hoàng tử). Phong lan (do) chúng tôi cung cấp đã được đặt dưới chân của một hiển thị tuyệt vời của tượng Phật bằng vàng có kích thước (nhu) cuộc sống - trái cây và hoa nhiệt đới.

The big moment came and there was no entourage, special attire, or grand entrance. Instead, the Prince and Princess arrived humbly by car from their home in Connecticut.
Thời điểm quan trọng đến và không có đoàn tùy tùng, trang phục đặc biệt, hoặc một lối vào lớn. Thay vào đó, Hoàng tử và Công chúa đến một cách khiêm nhường bằng xe hơi từ nhà ở Connecticut.


The future Queen sat on a loveseat next to her husband for the orchid presentation. She remarked that she was greatly flattered and wished that she spoke better English so as to express her gratitude more clearly.

Nữ hoàng tương lai ngồi trên một ghế bên cạnh chồng để nghe giới thiệu hoa lan. Bà ta nhận xét rằng bà rất hãnh diện và muốn rằng mình nói tiếng Anh tốt hơn để bày tỏ lòng biết ơn của mình một cách rõ ràng hơn.

The future King took me aside and spoke at length about his 30 years in this country and enjoyment of the American way of life. He then asked me a profound question “Who do you consult when faced with an important decision?” I thought about all the possible answers ranging from religious to familial. He then answered for me. ‘You listen to your heart.’ I left fully enlightened…

Vua tương lai kéo tôi qua một bên và trò chuyện với thời gian khoảng 30 năm (sống) ở đất nước này và hưởng thụ cách sống Mỹ. Sau đó ông hỏi tôi một câu hỏi sâu sắc "Ai làm bạn tham khảo ý kiến khi phải đối mặt với một quyết định quan trọng?" Tôi nghĩ về tất cả các câu trả lời có thể khác nhau, từ tôn giáo đến gia đình. Ông, sau đó đã trả lời cho tôi. 'Bạn lắng nghe trái tim của bạn. Tôi hoàn toàn giác ngộ ...

The following day I received an unexpected delivery - a colorful fruit arrangement with a card that read “Your kindness will always be remembered. We will take the orchids back to the Palace in Cambodia.”

Ngày hôm sau, tôi nhận được một đơn hàng bất ngờ - một mâm trái cây đầy màu sắc với một thiệp - đọc "lòng tốt của bạn sẽ luôn được ghi nhớ. Chúng tôi sẽ đưa hoa lan trở lại dinh ở Cam-pu-chia."

At her request, the name of the orchid hybrid, Cattleya Queen Yinneka Norodom (C Bow Bells x C Joan Holloway), was modified to reflect humility. The title Queen was removed…

Theo yêu cầu của bà ta, tên lan lai, Cattleya Queen Yinneka Norodom (C Bow Bells x C Joan Holloway), đã được sửa đổi để phản ánh sự khiêm nhường. Tiêu đề Nữ hoàng đã được gỡ bỏ ...

Còn tiếp
 

thuongchi

Thành Viên Danh Dự
Trả lời: Giới thiệu Lan (mang tên) những người mà chúng ta ngưỡng mộ !

Cattleyas Go Hollywood! / Lan Cattleyas vào Hollywood!

thuongchi dịch từ chadwickorchids.com/


That one word that best describes the world of orchids is glamour. No group of plants has ever captured the imagination like this strange, exotic, and beautiful flower.

Một từ trong những từ tốt nhất mô tả thế giới của hoa lan là quyến rũ. Không có nhóm của thực vật (nào) bao giờ chiếm được trí tưởng tượng như thế này: hoa lạ lùng, kỳ lạ, và đẹp.
In keeping with the tradition of glamour, one of our modern day celebrities, Priscilla Presley, sat down recently to have her picture taken for this magazine, next to her namesake orchid, Cattleya Priscilla Presley. It was through mutual friends that we approached Ms. Presley several years ago about the concept of having an orchid named in her honor – specifically a cattleya – and included a copy of ‘The Classic Cattleyas’ book as an introduction. She liked the idea and, in the months that followed, she personally selected this hybrid from photographs of seedlings that were in production. As the delicate buds started to appear in the sheaths, we would ship the special plants across the country – in the dead of winter - praying that the plants wouldn’t freeze or get damaged.

Trong sự phù hợp với truyền thống của sự quyến rũ, một trong những nhân vật nổi tiếng hiện đại của chúng tôi, Priscilla Presley, ngồi xuống gần đây để có các ảnh mà bà chụp cho tạp chí này, bên cạnh lan trùng tên, Cattleya Priscilla Presley. Thông qua bạn bè chung - chúng tôi đến gần bà Presley vài năm trước đây về khái niệm của việc có một lan được đặt tên trong danh dự của mình - đặc biệt là một lan cattleya - và bao gồm một bản copy của cuốn sách “Cattleya cổ điển” như một sự giới thiệu. Bà ta thích ý tưởng và trong những tháng sau đó, bà đích thân lựa chọn này lan lai từ những ảnh của các cây giống trong sản xuất. Khi các chồi hoa tinh xảo bắt đầu xuất hiện trong lớp vỏ (lưỡi mèo), chúng tôi vận chuyển các lan đặc biệt này khắp đất nước - trong cái chết của mùa đông - cầu nguyện cho các lan sẽ không đóng băng hoặc bị hư hại.

We are so proud to be associated with Priscilla Presley who is one of the most recognized personalities in the world. Known initially though her marriage to the ‘King of Rock & Roll’, Elvis Presley, she went on to star in many successful films including the Naked Gun trilogy and the long running Dallas television series. When not in front of the camera, she guided Graceland into the popular tourist attraction that it is today as founder and chairwoman of Elvis Presley Enterprises. Recently, she inspired TV audiences everywhere with her ballroom dance routines on Dancing with the Stars.

Chúng tôi rất tự hào được liên kết với Priscilla Presley - một trong các nhân vật được công nhận nhất trên thế giới. Được biết ban đầu mặc dù cuộc hôn nhân với "Vua Rock & Roll, Elvis Presley, bà đã là ngôi sao trong nhiều bộ phim thành công bao gồm cả Naked Gun trilogy và các series phim truyền hình Dallas dài. Khi không ở phía trước ống kính, bà hướng dẫn Graceland thành điểm thu hút khách du lịch phổ biến - ngày nay (bà) là người sáng lập và là nữ chủ tịch của các Xí nghiệp Elvis Presley. Mới đây, bà lấy cảm hứng từ khán giả truyền hình ở khắp mọi nơi với các điệu khiêu vũ trong phòng của mình trên (gameshow) Khiêu vũ với các sao.

Her beautiful purple hybrid is a product of a fascinating cross between the famous Cattleya Bonanza and the lovely Cattleya Altesse. Cattleya Bonanza has been widely written about for its superior breeding abilities so it is familiar to many orchid hobbyists but Cattleya Altesse is one of the hidden treasures that few people know about today.


blc bonanza​

Lan lai màu tím đẹp của bà là một sản phẩm của một lan lai chéo hấp dẫn giữa Cattleya Bonanza nổi tiếng và Cattleya Altesse đáng yêu. Cattleya Bonanza đã được viết rộng rãi về các khả năng sinh sản cao cấp của nó vì vậy nó rất quen thuộc với nhiều người có sở thích (chơi) lan nhưng Cattleya Altesse là một trong những kho tàng ẩn mà ít người biết về (nó) ngày nay.

C Altesse was first introduced to the orchid world in 1936 by the French company, Vacherot & Lecoufle in Paris. Its lineage practically guaranteed stardom because it was a continuation of the fine breeding of Sanders of St Albans, England – using C Britannia in 1903 and C Remy Chollet in 1926. The famous species stud, C trianaei ‘Grand Monarch’ FCC/RHS gave C Remy Chollet its particularly round shape and vigorous growth habit.

C Altesse lần đầu tiên được giới thiệu với thế giới phong lan vào năm 1936 bởi công ty Pháp, Vacherot & Lecoufle ở Paris. Dòng dõi của nó thực tế đảm bảo việc trở thành ngôi sao vì nó là sự tiếp nối của việc lai giống đẹp của Sanders ở St Albans, Anh - dùng C Britannia năm 1903 và C Remy Chollet năm 1926. Loài (lan) trụ cột nổi tiếng, C trianaei ‘Grand Monarch’ FCC/RHS cho C Remy Chollet dạng (hoa) tròn đặc biệt của nó và tập quán tăng trưởng mạnh mẽ.

The resulting C Altesse plants had strong floriferous bloom spikes. The flowers cleared the sheaths well and lasted a long time – an important quality for the corsage industry. The best varieties of C Altesse made their way to the United States and were used by commercial growers, primarily on the East Coast, to make some of the best cut flower crosses of the day. Jones and Scully gave one plant their coveted varietal name, ‘Orchidglade’ but, for the most part, C Altesse was rarely exhibited at shows. Instead, its primary use was for stud purposes though many of the resulting crosses were not officially registered with the Royal Horticultural Society - leaving the hybrid relatively unknown until now.

Kết quả các lan C Altesse có những cành hoa floriferous mạnh mẽ. Những hoa phá các lưỡi mèo khéo léo và kéo dài một thời gian dài - một chất lượng quan trọng cho ngành công nghiệp hoa cài áo. Các giống tốt nhất của C Altesse được thực hiện theo cách của chúng đến Hoa Kỳ và đã được sử dụng bởi những người trồng thương mại, chủ yếu là trên bờ biển phía Đông, để làm hoa cắt cành đẹp nhất trong ngày. Jones và Scully đã cho lan cái tên loại giống thèm muốn của họ, 'Orchidglade’ nhưng, đối với hầu hết các phần, C Altesse hiếm khi được trưng bày tại những cuộc triển lãm. Thay vào đó, việc sử dụng chính của nó cho những mục đích chính mặc dù nhiều lan lai kết quả không được đăng ký chính thức với Hội Làm vườn Hoàng gia – để lại lan lai một cách tương đối không rõ cho đến bây giờ.

Cattleya Priscilla Presley fills an important gap in the history of cattleya breeding for it demonstrates the beauty that C Altesse can impart on purple hybrids. All the seedlings from this celebrity cross bloom during the winter months of January and February – exactly when they are desired most by the public. The lovely lavender shaded petals vary ever so slightly from plant to plant and the darker throats offer a hint of gold veining and an unmistakable fragrance.

Cattleya Priscilla Presley lấp đầy một khoảng cách quan trọng trong lịch sử của việc lai giống Cattleya cho nó thể hiện vẻ đẹp mà C Altesse có thể truyền đạt trên các lan lai tím. Tất cả các cây này từ việc nở hoa lan lai nổi tiếng trong những tháng mùa đông - tháng Giêng và tháng Hai - chính xác khi nào chúng được công chúng mong muốn nhất. Các cánh hoa mờ (giống) hoa oải hương đáng yêu luôn rất hơi khác nhau từ cây này sang cây khác và các họng đậm hơn đem đến một gợi ý của vân màu vàng và mùi hương không thể nhầm lẫn.

Ms. Presley, who also has a rose perfume which carries her name, keeps a collection of her namesake orchids in Beverly Hills, CA where they bloom for over a month. She displays the plants in ornate decorative pots which further enhance their beauty and keep the heavily laden flowers from tipping over. The new hybrid was unveiled for the first time as a large grouping of seedlings at this year’s Virginia Orchid Society show in Richmond.

Bà Presley, người cũng có một loại nước hoa hoa hồng mang tên mình, giữ một bộ sưu tập hoa lan cùng tên của bà ở Beverly Hills, CA, nơi chúng nở trong hơn một tháng. Bà chưng các lan trong những chậu hoa văn trang trí - tăng vẻ đẹp của chúng hơn nữa và giữ những hoa nặng trĩu từ buộc phía trên. Lan lai mới đã được công bố lần đầu tiên như là một nhóm lớn các cây giống ở cuộc Triển lãm Hội Hoa Lan Virginia năm nay ở Richmond.

Hết

Cám ơn các bạn đã xem.
 
Top