Giúp em với!

Cây ngọa tùng của em mới làm lại cách đây 1 tháng nhưng này bị héo lá. Các bác có cách nào để nó phát triển trở lai không chỉ giúp em với!
 
Anh kèm ảnh và quá trình"xử " em nó thế nào gồm những "động tác" nào với rể , thân... may ra có các cao nhân tư vấn...
(Cây lá kim mà đến mức lá héo sau khi "làm lại "cả tháng nay quả thực đây là một"điểm báo không mấy khả quan với cây này")
 
Top