Giúp em chọn mặt tiền cây mai chiếu thủy

lnvinh

Super Moderator
làm ơn 3 kiểu đại ca ơi!

Help me please
Tham thấy ớn luôn, hỏi là cho zui thôi chứ biết thừa câu trả lời rồi .

Vẽ thử kiểu trực lắc cành phóng thì thấy hơi suôn, chơi kiểu tông cao hoặc hồi đầu bất hủ nhìn đã hơn: 
Top