gửi các bạn thích mai trắng

Doan_Hoa_2010

Thành viên
Do ảnh hưởng nước mặn quá lâu nên cây mai trắng đã rụng hết bông, anh em thông cảm năm nay không có một hạt nào rồi
 
Top