Gì thế này

Fongtran

Thành viên
Với đào, theo tôi nghĩ bạn phải uốn vào mùa Xuân hoặc đầu hè.Thay chậu bgìơ đã là nguy hiểm rồi.
 
Top