Duối vũ nữ

BonsaiC48

Thành viên
Cây chưa muốn bán ae chịu khó ngắm chơi, thank!

Tốc váy soi gầm:emoticon-coffee::-SS
 

Proartree

Thành viên tích cực
Phần rễ cây này: 02 rễ cái nhỏ làm cho phần đế bị tóp, khoảng trống giữa 02 rễ làm cho cây không tự nhiên.
Kết nhất bộ lá của cây, anh ép lá nhìn khá nhỏ, xanh mướt nhìn rất đẹp.
 
Top