Dendrobium . Nắng Trà Vinh

manxuyen

Thành viên

==================================
==================================
Sing giả hiệu
==================================
 

culanluasg

Super Moderator
dạo này giá dendrobium sing khá cao,nên anh em trà vinh quyết định trồng cây mô ra chai hy vọng có cây đẹp và rẻ hơn
 
Top